คอนฟิก postfix เบื้องต้น บน CentOS 6

บทความนี้อธิบายการคอนฟิก postfix เบื้องต้นบน CentOS 6 โดยเริ่มจากคอนฟิกหลังจากการติดตั้ง CentOS 6 เสร็จใหม่ๆ ยังไม่มีการ update โปรแกรมใดๆ ทั้งสิ้น

ทดสอบบน CentOS 6.3 (x86_64) ที่ติดตั้งแบบ Minimal + Base

Continue reading “คอนฟิก postfix เบื้องต้น บน CentOS 6”

แก้ไข SELinux บน vsftpd FTP Server ให้ user สามารถ FTP เข้าได้

ช่วงหลัง หันมาศึกษาและใช้ SELinux อย่างจริงจัง พยายามจะไม่ปิดการใช้ SELinux แต่จะแก้ไขคอนฟิก อนุญาตเป็นรายโปรแกรมไป

บทความนี้ขอแปะวิธีแก้ไข SELinux บนเครื่องที่รัน vsftpd FTP Server เพื่อให้ผู้ใช้สามารถล็อกอิน ftp เข้ามา home ของผู้ใช้เองได้

Continue reading “แก้ไข SELinux บน vsftpd FTP Server ให้ user สามารถ FTP เข้าได้”

การสตาร์ต MySQL Database Server บน CentOS 6

หลังจากที่ ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนต่อไปเป็นการสตาร์ต MySQL Database Server เพื่อรันเซอร์วิสทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล

ใน CentOS 6 จะตั้งชื่อเซอร์วิส MySQL Database Server ว่า mysqld

Continue reading “การสตาร์ต MySQL Database Server บน CentOS 6”

การสตาร์ต Apache Web Server บน CentOS 6

จากที่ได้ ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ ​Apache และ ติดตั้งโปรแกรมภาษาเว็บ PHP บน Apache เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนต่อไปก็เป็นรัน Apache Web Server ขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้

ในบทความนี้จะอธิบายการรันหรือสตาร์ต Apache Web Server บน CentOS 6.2 โดยจะใช้คำสั่ง service เพื่อสะดวกในการจัดการ กล่าวถึงวิธีการแก้ไขคอนฟิกเบื้องต้น และเมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้ว ก็จะใช้คำสั่ง chkconfig เพื่อเวลาตอนบู๊ตเครื่องจะได้รันเซอร์วิสเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

Continue reading “การสตาร์ต Apache Web Server บน CentOS 6”

การเปิดเซอร์วิสตอนบู๊ตเครื่องของ CentOS 6

หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรม คอนฟิกค่าต่างๆ แล้วทดสอบการเปิด ปิดเซอร์วิสด้วยคำสั่ง service ได้ผลตามที่ต้องการแล้ว

หากต้องการให้เมื่อบู๊ตเครื่องทุกครั้ง ให้เปิด (start) เซอร์วิสนี้ขึ้นมาด้วย หรือทุกครั้งที่เรียกคำสั่งปิดเครื่อง (shutdown) ให้ปิด (stop) เซอร์วิสนี้ก่อน

Continue reading “การเปิดเซอร์วิสตอนบู๊ตเครื่องของ CentOS 6”

วิธีการเปิด ปิด เซอร์วิสของ CentOS 6

โปรแกรมที่รันเป็นเซิร์ฟเวอร์ หรือโปรเซสควบคุมการทำงานของเครื่องบนลีนุกซ์ (นิยมเรียกโปรแกรมแบบนี้ว่า เซอร์วิส) ที่ติดตั้งจากไฟล์ rpm จะมีสคริปต์ไฟล์ช่วยในการเปิด ปิด หรือตรวจสอบสถานะของแต่ละโปรแกรมได้

สคริปต์ไฟล์นี้ เราเรียกว่า “System V init script” หรือเรียกย่อๆ ว่า “init script” ส่วนใหญ่แล้วจะเขียนด้วย Shell script อยู่ในไดเร็คทอรี /etc/rc.d/init.d/ (หรือ /etc/init.d/ เป็นลิ้งค์ไฟล์เชื่อมโยงกัน)

ถ้าเปรียบเทียบกับ Windows ก็เหมือนกับ Services ที่อยู่ใน Administrative Tools ของ Control Panel

Continue reading “วิธีการเปิด ปิด เซอร์วิสของ CentOS 6”

ติดตั้ง CentOS 6.2 : ใส่ชื่อ hostname และคอนฟิกเน็ตเวิร์ค

หน้าจอใส่ชื่อ Hostname ของเครื่อง

Continue reading “ติดตั้ง CentOS 6.2 : ใส่ชื่อ hostname และคอนฟิกเน็ตเวิร์ค”

ติดตั้ง CentOS 6.2 : เลือกชุดซอฟต์แวร์ที่จะลง

หน้าจอให้เลือกชุดโปรแกรม (set of software, packages) ที่จะติดตั้ง

การลงลีนุกซ์แต่ก่อน เราต้องเลือกลงเองว่าจะลงโปรแกรมอะไรบ้าง คำแนะนำที่ได้ยินตอนหัดใช้ใหม่ๆ คือ ลงทุกโปรแกรมเลย ต้องการใช้อะไรมีหมด

แต่สมัยนี้ โปรแกรมที่ให้มาในแผ่นติดตั้งค่อนข้างเยอะ และเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย โปรแกรมบางตัวลงแล้วอาจมีปัญหา (Bugs)  เป็นอันตรายต่อเซิร์ฟเวอร์โดยรวม จึงแนะนำให้เลือกลงเฉพาะจำเป็นเท่านั้น แล้วค่อยมาลงเพิ่มทีหลัง

Continue reading “ติดตั้ง CentOS 6.2 : เลือกชุดซอฟต์แวร์ที่จะลง”

ติดตั้ง CentOS 6.2 : แบ่งพาร์ทิชั่นดิสก์

คำเตือน การเริ่มต้นหัดใช้ลีนุกซ์ แนะนำให้ติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์เปล่าๆ เลย คือไม่มีพาร์ทิชั่นที่มีข้อมูลอื่นๆ อยู่  เพราะถ้าหากเราเลือกเมนูการติดตั้งไม่ถูกต้อง จะทำให้ข้อมูลที่มีอยู่เดิม ถูกลบทิ้งไปได้

เลือกประเภทของฮาร์ดดิสก์ที่จะติดตั้ง  โดยทั่วไปแล้วเลือก “Basic Storage Devices”  ยกเว้นเครื่องของคุณจะใช้ฮาร์ดดิสก์ที่ต่อแบบ Fiber, SAN ไปยังดิสก์ภายนอก

Continue reading “ติดตั้ง CentOS 6.2 : แบ่งพาร์ทิชั่นดิสก์”

ติดตั้ง CentOS 6.2 : หน่วยความจำขั้นต่ำที่ต้องใช้

จาก Release Notes ของ CentOS 6.2 ในส่วนของ Known Issues หน่วยความจำขั้นต่ำ (minimum memory requirement) ของเครื่องที่จะติดตั้ง CentOS 6.2 ได้นั้น ต้องมีขนาด 392 MB
Continue reading “ติดตั้ง CentOS 6.2 : หน่วยความจำขั้นต่ำที่ต้องใช้”