ติดตั้ง CentOS 6.2 : ใส่ชื่อ hostname และคอนฟิกเน็ตเวิร์ค

หน้าจอใส่ชื่อ Hostname ของเครื่อง

แนะนำให้ใส่เป็นชื่อเต็มคือมีชื่อเครื่องและชื่อโดเมนเนมด้วย

 

ในหน้านี้ สามารถกดปุ่ม [Configure Network] เพื่อเข้าสู่หน้าคอนฟิกเน็ตเวิร์คได้

ตัวอย่างเครื่องที่มีการ์ดแลนหนึ่งพอร์ต

 

คลิ้กที่พอร์ต “System eth0”   แล้วกดปุ่ม [Edit] เพื่อแก้ไขค่าคอนฟิกของพอร์ตได้

คลิ้ก [x] Connect automatically แล้วกดแท็ป “IPv4 Settings”

เลือก Method เป็น Manual แล้วกดปุ่ม [Add] เพื่อใส่ค่า IP Address, Netmask, Gateway

ใส่ค่า DNS Servers, Search Domain

เสร็จเรียบร้อยกดปุ่ม [Apply]

Leave a Reply

Your email address will not be published.