ติดตั้ง Laravel 5.3 บน Ubuntu 16.04

ลองมาดูการติดตั้ง Laravel 5.3 บน Ubuntu 16.04 กันบ้าง โดยจะทดสอบบนเครื่อง ติดตั้ง PHP 7 บน Ubuntu 16.04 ที่ ติดตั้ง Composer เพื่อบริหารจัดการไลบรารี PHP

โดยจะแสดงวิธีการติดตั้งทีละขั้นตอนด้วย composer แสดงข้อความปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมแสดงวิธีการแก้ไขปัญหา เช่นใช้คำสั่ง apt ติดตั้งแพ็คเกจโมดูล php เพิ่มเติม ที่จำเป็นต้องใช้

Continue reading “ติดตั้ง Laravel 5.3 บน Ubuntu 16.04”

Laravel 5.2 – Authentication เปลี่ยนให้ใช้ฟิลด์ username แทนที่ email

ขั้นตอนการเปลี่ยนให้ Laravel Authentication ตอนล็อกอิน (login) ให้ใช้ฟิลด์ชื่อ username แทนที่จะใช้ email

Continue reading “Laravel 5.2 – Authentication เปลี่ยนให้ใช้ฟิลด์ username แทนที่ email”

Laravel การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

หลังจากที่ หัดใช้ Route และ View เบื้องต้น แล้ว ในตอนนี้เรามาดูวิธีเขียน Laravel เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลกัน

โดยจะใช้วิธีการทำ migrate หรือ migration ของ Laravel ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการจัดการควบคุมเวอร์ชั่นของฐานข้อมูล (version control ของ database) เพื่อให้ laravel ทราบว่า โครงสร้างตารางที่ใช้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และจะสร้าง แก้ไข หรือลบไฟล์ที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างที่เปลี่ยนไปได้โดยอัตโนมัติ

แล้วใช้ Eloquent ORM เพื่อดึงข้อมูลออกมา

Continue reading “Laravel การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล”

Laravel หัดใช้ Route และ View เบื้องต้น

การจะใช้ framework เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมนั้น จะต้องทำความเข้าใจหลักการของ framework ที่จะใช้ก่อน ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป ทั้งรูปแบบการเขียนโปรแกรม โครงสร้างไฟล์หรือไดเร็กทอรีต่างๆ วิธีการการใช้ Class, Method ที่เกี่ยวข้อง

ครั้นจะทำความเข้าใจทั้งหมดแล้วค่อยลงมือใช้ ตามประสบการณ์ที่ได้ลองแล้ว อ่านๆ ไปบางครั้งนึกภาพไม่ออกว่าเป็นอย่างไร โดยส่วนตัวเลยคิดว่าลองทำตามเป็นขั้นๆ ไป น่าจะดี

ในที่นี้เรียบเรียงมาจากเว็บไซต์ laravel.com และเว็บอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียงตามลำดับที่คิดว่าผู้อ่านที่ไม่เคยใช้มาก่อน (รวมทั้งผู้เขียนเองด้วย) ลองทำตามดูทีละขั้นน่าจะพอเข้าใจ laravel ได้มากขึ้น

แม้แรกๆ จะดูยุ่งยาก แต่พอลองทำไปเรื่อยๆ ดูเป็นระเบียบดี ถ้าโปรแกรมมีขนาดใหญ่ขึ้น laravel น่าจะช่วยในการดูแล ปรับปรุง โปรแกรมได้ดีมากขึ้น

Continue reading “Laravel หัดใช้ Route และ View เบื้องต้น”

ติดตั้งและคอนฟิก Laravel เบื้องต้น

ปีใหม่ทั้งที อยากปรับปรุงวิธีการเขียนโปรแกรมให้เป็นรูปแบบมากขึ้น หลายคนแนะนำมาให้ใช้ Framework เลยลองหาข้อมูลศึกษาดู

สำหรับ PHP มีหลาย Framework ที่มีผู้พัฒนาออกมา ให้สามารถนำมาใช้ได้ฟรี ลองเปรียบเทียบหาข้อมูลแล้ว คิดว่า laravel น่าจะดูดีสุด เลยมาแชร์วิธีการใช้กัน

Laravel เป็น PHP Web Application Framework ที่ถูกออกแบบ สำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย PHP ในรูปแบบ MVC (Model View Controller)

Continue reading “ติดตั้งและคอนฟิก Laravel เบื้องต้น”