รัน PHP 5 บน Ubuntu 18.04 ด้วย Docker

PHP ที่อยู่ใน repository ดีฟอลต์ของ Ubuntu 18.04 พร้อมให้ใช้คำสั่ง apt install คือเวอร์ชัน 7.2

แต่บางครั้งเราจำเป็นต้องรันโปรแกรมที่พัฒนาด้วย PHP เวอร์ชันเก่า เช่น 5 เนื่องด้วยเหตุผลบางประการ เช่น โปรแกรมนั้นเรียกใช้ฟังก์ชันแบบเก่า ที่ถูกยกเลิก (deprecated) ไปแล้วใน PHP เวอร์ชันใหม่ๆ ที่พบบ่อยคือเรียกใช้ฟังก์ชัน mysql_query() เพื่อเชื่อมต่อกับ MySQL Database

วิธีการหนึ่งที่ทำได้คือใช้ docker รัน php image เวอร์ชันที่ต้องการ ลองมาดูวิธีการใช้ docker เพื่อรัน php เวอร์ขัน 5 กัน ทั้งแบบ Command Line และแบบ FPM

ในที่นี้จะใช้ Docker Official Repository ของ PHP ซึ่งมี image ให้เลือกหลายเวอร์ชัน เราสามารถเลือกรันได้ โดยการระบุ tag ต่อท้าย php: เช่น php:5 คือรัน image เวอร์ชัน 5

Continue reading “รัน PHP 5 บน Ubuntu 18.04 ด้วย Docker”

แก้ไขปัญหา PHP อัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ nginx

ค่าคอนฟิกในโปรแกรมที่ติดตั้งมาส่วนใหญ่ โดยดีฟอลต์จะถูกตั้งค่ามาให้สามารถรันและใช้งานบนเครื่องทั่วไปได้ ทำให้บางครั้งเมื่อมีปริมาณการใช้งานเพิ่มมากขึ้น อาจจะมีปัญหาในการใช้งาน

ลองมาดูวิธีการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ด้วย PHP ที่รันโหมด FPM ทำงานร่วมกับ nginx เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์กัน ว่าจะต้องแก้ไขคอนฟิกอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถอัปโหดลไฟล์ขนาดใหญ่ตามที่เราต้องการได้

ในที่นี้จะใช้โปรแกรม WordPress 4.8.2 ทดสอบบน Ubuntu 16.04 ซึ่งถ้าไม่แก้ไขคอนฟิก จะติดปัญหาการอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เพราะโปรแกรมนี้ถูกพัฒนาด้วยภาษา PHP

Continue reading “แก้ไขปัญหา PHP อัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ nginx”

ติดตั้งและคอนฟิก PHP-FPM กับ nginx บน Ubuntu 16.04

จากการ ติดตั้ง nginx บน Ubuntu 16.04 เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ได้ จะรองรับไฟล์ html ธรรมดา

ถ้าต้องการรันโปรแกรมเว็บที่พัฒนาด้วย PHP ต้องติดตั้งแพ็คเกจและคอนฟิกเพิ่มเติม

การทำให้ nginx สามารถรัน PHP ได้นั้น มีหลายวิธี ในที่นี้ขอเลือกคอนฟิกแบบ FastCGI Process Manager (FPM) โดยติดตั้งแพ็คเกจ php-fpm แล้วแก้ไขคอนฟิก nginx เพื่อให้เมื่อมีการเรียกไฟล์ .php บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้ nginx ส่งไฟล์ .php นั้นไปรันใน FPM โดยผ่านทางไฟล์ socket แล้วรับผลลัพธ์ที่ได้กลับมาแสดงบนเว็บ

Continue reading “ติดตั้งและคอนฟิก PHP-FPM กับ nginx บน Ubuntu 16.04”

ติดตั้ง Laravel 5.3 บน Ubuntu 16.04

ลองมาดูการติดตั้ง Laravel 5.3 บน Ubuntu 16.04 กันบ้าง โดยจะทดสอบบนเครื่อง ติดตั้ง PHP 7 บน Ubuntu 16.04 ที่ ติดตั้ง Composer เพื่อบริหารจัดการไลบรารี PHP

โดยจะแสดงวิธีการติดตั้งทีละขั้นตอนด้วย composer แสดงข้อความปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมแสดงวิธีการแก้ไขปัญหา เช่นใช้คำสั่ง apt ติดตั้งแพ็คเกจโมดูล php เพิ่มเติม ที่จำเป็นต้องใช้

Continue reading “ติดตั้ง Laravel 5.3 บน Ubuntu 16.04”

ติดตั้ง Laravel 5.3 บน CentOS 7

Laravel น่าจะเป็น PHP Framework ที่มาแรงที่สุดในปัจจุบันนี้ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ มีระบบความปลอดภัย การเชื่อมต่อฐานข้อมูลทำได้ง่าย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญมีเว็บไซต์ที่สอนการใช้งานอย่าง Laracasts

ลองมาดูวิธีการติดตั้ง Laravel 5.3 บน CentOS 7 โดยจะทดสอบบนเครื่อง ติดตั้ง PHP 7 บน CentOS 7 และ  ติดตั้ง Composer เพื่อบริหารจัดการไลบรารี PHP

ในบทความนี้จะแสดงวิธีการใช้ composer เพื่อติดตั้ง Laravel 5.3 ทีละขั้นตอน โดยแสดงข้อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเวลาติดตั้ง  และจะค่อยๆ แก้ไขปัญหาไป เช่นใช้ yum ติดตั้งโมดูล PHP เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการแก้ไปปัญหาเบื้องต้น เผื่อนำไปใช้ในการติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ ได้

Continue reading “ติดตั้ง Laravel 5.3 บน CentOS 7”

ติดตั้ง Composer เพื่อบริหารจัดการไลบรารี PHP (ปรับปรุงใหม่)

เพื่อให้บริหารจัดการไลบราลีของ PHP ได้ง่ายมากขึ้น ทั้งการดาวน์โหลดไฟล์ไลบรารีของคนอื่นมาใช้ หรือจะพัฒนาโปรแกรมเอง เพื่อให้คนอื่นนำไปใช้ต่อไป แนะนำให้ใช้ composer ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม PHP

เมื่อไม่นานมานี้ Composer มีการปรับวิธีการใหม่ โดยแทนที่จะรันคำสั่งเดียวติดตั้ง composer เลย จะเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา ก่อนการติดตั้งจริง

Continue reading “ติดตั้ง Composer เพื่อบริหารจัดการไลบรารี PHP (ปรับปรุงใหม่)”

ติดตั้ง PHP 7 บน Ubuntu 16.04

ลองมาดูการติดตั้ง PHP 7 บน Ubuntu 16.04 กันบ้าง การติดตั้งค่อนข้างง่าย เพราะ PHP 7 เป็นเวอร์ชันดีฟอลต์ ที่มากับ Ubuntu 16.04 เลย

Continue reading “ติดตั้ง PHP 7 บน Ubuntu 16.04”

ติดตั้ง PHP 7 บน CentOS 7

ด้วยประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณสมบัติของภาษาที่เพิ่มมากขึ้น แล้วก็ออกเวอร์ชันใหม่นี้ได้มาสักระยะเวลานึงแล้ว น่าจะได้เวลาเปลี่ยนมาทดลองใช้ PHP 7 กัน

มาดูวิธีการติดตั้ง PHP 7 บน CentOS 7 ซึ่งจะใช้ yum ติดตั้งแพ็คเกจจาก repo ที่ชื่อ webtatic

Continue reading “ติดตั้ง PHP 7 บน CentOS 7”

เขียน PHP เพื่ออ่านไฟล์เวิร์ดจุฬา CU WRITER

ระลึกชาติกันเลยทีเดียว ได้เห็นโปรแกรมเวิร์ดจุฬา หรือ CU WRITER อีกครั้ง พร้อมเสียงเพลงตอนเปิดโปรแกรม

cw00

งานที่ต้องทำคืออ่านไฟล์ .cw แล้วบันทึกให้เป็นไฟล์ .txt เพื่อนำไปใช้งานอื่นๆ ต่อไป

ขอไม่กล่าวถึงการ copy ไฟล์ออกมา ถ้าไฟล์อยู่ในไดร์ฟ A ไม่ว่าจะเป็น 3.5 หรือ 5.25 นิ้ว คงต้องไปหาทางกันเอาเอง :)

ในที่นี้จะถือว่าคุณมีไฟล์ .cw อยู่ในเครื่องลีนุกซ์ที่ติดตั้ง PHP เรียบร้อยแล้ว เราจะมาเขียน PHP เพื่ออ่านไฟล์ .cw กัน

หมายเหตุ ด้วยความเคารพครับ ขออนุญาตอาจารย์ผู้เขียนโปรแกรม CU WRITER ด้วยครับ ที่ขอดูรูปแบบการเก็บไฟล์

Continue reading “เขียน PHP เพื่ออ่านไฟล์เวิร์ดจุฬา CU WRITER”

สร้าง cloud เก็บไฟล์ส่วนตัวด้วย ownCloud

 

อยากมี Cloud ไว้เก็บไฟล์ส่วนตัว หรือไว้ใช้ภายในองค์กรไหม

ขอแนะนำ ownCloud โปรแกรม (Open Source) ที่เราสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเองได้ฟรี  ด้วยคุณสมบัติเหมือนกับการบริการรับฝากไฟล์ทั่วไป

ลองมาดูตัวอย่างการติดตั้งกัน

Continue reading “สร้าง cloud เก็บไฟล์ส่วนตัวด้วย ownCloud”