วิธีเปิด ปิด Oracle Database 11g

หลังจาก  ติดตั้ง Oracle Database 11g Release 2 บน CentOS 6 ไปเรียบร้อยแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผู้ดูแลระบบหรือ DBA (Database Administrator) ต้องทำเป็นคือเปิด ปิด Oracle Database

ในที่นี้ขอแสดงวิธีการเปิด ปิดแบบง่ายๆ เพื่อใช้อ้างอิงเตือนความจำ

หมายเหตุ ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดของแต่ละคำสั่งว่าคืออะไร

Continue reading “วิธีเปิด ปิด Oracle Database 11g”

แก้ไขปัญหาการสตาร์ต Apache httpd Server ช้า

หากเวลารันเว็บเซิร์ฟเวอร์ apache เซอร์วิส httpd แล้วต้องรอนานกว่าจะสตาร์ตได้ หรือขึ้นข้อความ error แบบนี้

[root@cent6 ~]# service httpd start
Starting httpd: httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for cent6.example.com
httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
                                                           [  OK  ]
[root@cent6 ~]#

Continue reading “แก้ไขปัญหาการสตาร์ต Apache httpd Server ช้า”

การสตาร์ต MySQL Database Server บน CentOS 6

หลังจากที่ ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนต่อไปเป็นการสตาร์ต MySQL Database Server เพื่อรันเซอร์วิสทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล

ใน CentOS 6 จะตั้งชื่อเซอร์วิส MySQL Database Server ว่า mysqld

Continue reading “การสตาร์ต MySQL Database Server บน CentOS 6”

การสตาร์ต Apache Web Server บน CentOS 6

จากที่ได้ ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ ​Apache และ ติดตั้งโปรแกรมภาษาเว็บ PHP บน Apache เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนต่อไปก็เป็นรัน Apache Web Server ขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้

ในบทความนี้จะอธิบายการรันหรือสตาร์ต Apache Web Server บน CentOS 6.2 โดยจะใช้คำสั่ง service เพื่อสะดวกในการจัดการ กล่าวถึงวิธีการแก้ไขคอนฟิกเบื้องต้น และเมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้ว ก็จะใช้คำสั่ง chkconfig เพื่อเวลาตอนบู๊ตเครื่องจะได้รันเซอร์วิสเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

Continue reading “การสตาร์ต Apache Web Server บน CentOS 6”

การเปิดเซอร์วิสตอนบู๊ตเครื่องของ CentOS 6

หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรม คอนฟิกค่าต่างๆ แล้วทดสอบการเปิด ปิดเซอร์วิสด้วยคำสั่ง service ได้ผลตามที่ต้องการแล้ว

หากต้องการให้เมื่อบู๊ตเครื่องทุกครั้ง ให้เปิด (start) เซอร์วิสนี้ขึ้นมาด้วย หรือทุกครั้งที่เรียกคำสั่งปิดเครื่อง (shutdown) ให้ปิด (stop) เซอร์วิสนี้ก่อน

Continue reading “การเปิดเซอร์วิสตอนบู๊ตเครื่องของ CentOS 6”

วิธีการเปิด ปิด เซอร์วิสของ CentOS 6

โปรแกรมที่รันเป็นเซิร์ฟเวอร์ หรือโปรเซสควบคุมการทำงานของเครื่องบนลีนุกซ์ (นิยมเรียกโปรแกรมแบบนี้ว่า เซอร์วิส) ที่ติดตั้งจากไฟล์ rpm จะมีสคริปต์ไฟล์ช่วยในการเปิด ปิด หรือตรวจสอบสถานะของแต่ละโปรแกรมได้

สคริปต์ไฟล์นี้ เราเรียกว่า “System V init script” หรือเรียกย่อๆ ว่า “init script” ส่วนใหญ่แล้วจะเขียนด้วย Shell script อยู่ในไดเร็คทอรี /etc/rc.d/init.d/ (หรือ /etc/init.d/ เป็นลิ้งค์ไฟล์เชื่อมโยงกัน)

ถ้าเปรียบเทียบกับ Windows ก็เหมือนกับ Services ที่อยู่ใน Administrative Tools ของ Control Panel

Continue reading “วิธีการเปิด ปิด เซอร์วิสของ CentOS 6”