เก็บข้อมูลการใช้เว็บผ่าน Linux Router ด้วย Squid Transparent Proxy

ด้วยกฎหมาย พรบ. ที่เริ่มมีผลบังคับ ให้เก็บข้อมูลการใช้เว็บอินเตอร์เน็ต ว่าเป็นใครใช้ เข้าเว็บไหน เมื่อไร

ถ้าเป็นเครื่องที่เราสามารถดูแลได้ วิธีหนึ่งที่ทำได้คือ คอนฟิก Proxy ใน ฺBrowser ของแต่ละเครื่องที่จะใช้อินเตอร์เน็ต ชี้ไปยัง Proxy Server ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลการใช้งาน

แต่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมดูแลได้ หรือเครื่องที่ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่นให้บริการอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้มาติดต่องาน

ถ้าเป็นแบบนี้ แนะนำให้คอนฟิก Transparent Proxy บน Linux Router เพื่อให้ทำหน้าที่เก็บข้อมูลการใช้เว็บโดยอัตโนมัติ

Continue reading “เก็บข้อมูลการใช้เว็บผ่าน Linux Router ด้วย Squid Transparent Proxy”

จำกัดขนาดไฟล์ที่ดาวน์โหลดผ่าน squid 3.0

ไม่ว่าจะเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตเป็นเท่าไร ดูเหมือนเน็ตก็ยังช้าอยู่เหมือนเดิม ในบทความนี้จะแนะนำอีกวิธีการหนึ่งเพื่อจำกัดขนาดไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน squid proxy server โดยสามารถคอนฟิกได้ทั้งแบบจำกัดทั้งหมดทุกคน หรือสามารถแบ่งกลุ่มตามระดับได้

การคอนฟิกในที่นี้เป็นการจำกัดขนาดไฟล์การดาวน์โหลดต่อครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เช่นไฟล์เพลง หนัง ได้
Continue reading “จำกัดขนาดไฟล์ที่ดาวน์โหลดผ่าน squid 3.0”

การกำหนด access list ใน Squid Proxy Server ตอนที่ 2

ในตอนที่สองนี้จะอธิบายดีฟอลต์คอนฟิก acl ที่ติดตั้งมากับ Fedora 10 โดยจะแยกเป็นส่วนๆ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการแก้ไขคอนฟิกและการ reload เซอร์วิสหลังจากการแก้ไข

ดีฟอลต์คอนฟิก acl ของ Squid เวอร์ชั่น squid-3.0.STABLE10 ที่ติดตั้งมากับ Fedora 10 จะแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆ คือ อนุญาตเครื่องไคลเอนต์ที่มี ip address เป็น private  (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) มีสิทธิใช้ proxy ซี่งแนะนำให้มีการแก้ไขก่อนนำไปใช้งานจริง

Continue reading “การกำหนด access list ใน Squid Proxy Server ตอนที่ 2”

การกำหนด access list ใน Squid Proxy Server ตอนที่ 1

คุณสมบัติอย่างหนึ่งของ Squid Proxy Server คือสามารถกำหนดสิทธิในการใช้งาน access list ได้หลายรูปแบบ และค่อนข้างละเอียดมาก เช่นที่ยกตัวอย่างในบทความ คอนฟิก Squid Proxy Server เป็นการอนุญาตเฉพาะเครื่องไคลเอนต์ที่มี ip address ตามที่กำหนด สามารถใช้ proxy ได้

ในบทความนี้จะกล่าวถึงการกำหนดสิทธิในรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถทำได้ ตามความต้องการ

Continue reading “การกำหนด access list ใน Squid Proxy Server ตอนที่ 1”