คอนฟิก OpenVPN แบบ Multiple Client – ตอนที่ 2

ต่อจากบทความ คอนฟิก OpenVPN แบบ Multiple Client – ตอนที่ 1 ในตอนที่ 2 นี้จะอธิบายการแก้ไขไฟล์คอนฟิก เพื่อทำหน้าที่เป็น VPN Client และ Server

Continue reading “คอนฟิก OpenVPN แบบ Multiple Client – ตอนที่ 2”

คอนฟิก OpenVPN แบบ Multiple Client – ตอนที่ 1

จากบทความเรื่อง คอนฟิก OpenVPN แบบ Static Key บน Fedora Linux ที่กล่าวถึงการสร้าง VPN เพื่อเชื่อมโยงระหว่างเครื่องสองเครื่องแบบหนึ่งต่อหนี่งนั้น ในทางปฎิบัติจะไม่สะดวกในการนำไปใช้กับเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมโยง VPN ระหว่างหลายๆ เครื่องเข้าด้วยกัน

ในบทความนี้จะอธิบายการคอนฟิก OpenVPN แบบ Multiple Clients เพื่อเชื่อมโยง VPN หลายๆ เครื่องเข้าด้วยกัน ในลักษณะที่ เครื่องหนึ่งทำหน้าที่เป็น VPN Server รองรับการสร้าง VPN มาจาก VPN Client หลายๆ เครื่อง ซึ่งสามารถนำไปดัดแปลงใช้กับเครือข่ายที่มีลักษณะเป็นสำนักงานใหญ่ และสาขากระจายไปตามจุดต่างๆ ได้

การคอนฟิกแบบ Multiple Client นี้ จะใช้หลักการของ Public/Private key และ Certificate Authority (CA) เพื่อตรวจสอบคีย์ของเครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนที่จะอนุญาตให้สร้าง VPN ระหว่าง Server และ Client แต่ละเครื่องได้

Continue reading “คอนฟิก OpenVPN แบบ Multiple Client – ตอนที่ 1”

คอนฟิก OpenVPN แบบ Static Key บน Fedora Linux

บทความนี้จะแนะนำการคอนฟิก OpenVPN ซึ่งเป็นโปรแกรม VPN อันหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายบนลินุกซ์ โดยจะคอนฟิกในรูปแบบง่ายที่สุด คือเป็นแบบ static key เพื่อศึกษาทำความเข้าใจกับ OpenVPN ก่อนที่จะปรับปรุงเป็นแบบคอนฟิกที่ใช้ Public/Private key ซึ่งจะมีคุณสมบัติมากกว่าพร้อมทั้งความปลอดภัยที่ดีกว่าด้วย

Continue reading “คอนฟิก OpenVPN แบบ Static Key บน Fedora Linux”