เซ็ตฟอนต์ไทยใน PuTTY

บทความนี้ขอเสนอวิธีการเซ็ตฟอนต์ไทยในโปรแกรม PuTTY เพื่อให้สามารถแสดงตัวอักษรภาษาไทยได้ถูกต้อง ทั้งการพิมพ์และการแสดงผล ซึ่งหลักการนี้สามารถนำไปใช้กับโปรแกรม Terminal Client อื่นๆ ได้

Continue reading “เซ็ตฟอนต์ไทยใน PuTTY”

คอนฟิก Window Title ของโปรแกรม PuTTY ด้วยคำสั่ง echo

เพื่อป้องกันการสับสนในการเปิดโปรแกรมหลายๆ วินโดวส์พร้อมๆ กัน ในโปรแกรม PuTTY ที่ใช้สำหรับ Telnet หรือ Secure Shell เราสามารถตั้งค่า Window Title เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างวินโดวส์แต่ละอันที่เปิดขึ้นมา  ซึ่งทำได้โดย กดที่ไอคอนเล็กๆ มุมบนซ้ายของโปรแกรม PuTTY แล้วเลือก Change Settings… จากนั้นคลิก Window-Behaviour หน้าจอจะมีให้ตั้งค่า Window title ให้กับโปรแกรมได้

Continue reading “คอนฟิก Window Title ของโปรแกรม PuTTY ด้วยคำสั่ง echo”