CentOS 7 ปรับเวลาให้ตรงมาตรฐาน ntp ด้วย chrony

เวลาเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้น เครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ เวลาในเครื่องสมควรเป็นเวลามาตรฐาน ตรงกับเครื่องอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกัน

วิธีหนึ่งที่นิยมคือ ใช้โปรแกรมที่รองรับโปรโตคอล NTP ในการปรับเวลาของเครื่องให้ตรงกับ NTP Server ที่ใช้เป็นเวลามาตรฐานโลก ซึ่งเปิดบริการให้เราสามารถคอนฟิกเครื่องเราให้ไปเทียบเวลาได้

ใน CentOS 7 หรือ Red Hat 7 Enterprise ทาง Red Hat แนะนำให้ใช้ chronyd เพราะมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ดีกว่า ntpd โดยเฉพาะการปรับเวลาให้ตรงได้เร็วกว่า

ในที่นี้ขออธิบายการติดตั้งและคอนฟิก chrony เพื่อให้เครื่องของเรา sync เวลากับ NTP Server เพื่อให้มีเวลามาตรฐานสากลได้

Continue reading “CentOS 7 ปรับเวลาให้ตรงมาตรฐาน ntp ด้วย chrony”

ตั้งเวลาเครื่องให้ตรงมาตรฐานด้วย NTP

จากบทความ เปลี่ยนวันเวลาบนลีนุกซ์ด้วยคำสั่ง date นั้น เวลาที่ตั้งอาจคลาดเคลื่อนกับเวลามาตรฐานไปพอสมควร อาจผิดเป็นหน่วยนาที หรือวินาที ซึ่งบางระบบอาจไม่สามารถยอมรับความคลาดเคลื่อนขนาดนี้ได้

วิธีที่ดีที่สุดที่จะตั้งเวลาให้ตรงกับมาตรฐานจริงๆ คือต้องใช้ NTP
Continue reading “ตั้งเวลาเครื่องให้ตรงมาตรฐานด้วย NTP”

คอนฟิก NTP บนลินุกซ์

ส่วนหนึ่งของ พรบ.ด้านคอมพิวเตอร์ ปี 2550 คือต้องปรับเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับเวลามาตรฐาน เพราะจะมีผลต่อ log file ต่างๆ ที่อยู่ในเครื่อง เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการคอนฟิก NTP ในลินุกซ์ เพื่อให้มีเวลาตรงกับมาตรฐาน โดยจะมีตัวอย่างการคอนฟิกของ Fedora 9

Continue reading “คอนฟิก NTP บนลินุกซ์”