CentOS 7 ปรับเวลาให้ตรงมาตรฐาน ntp ด้วย chrony

เวลาเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้น เครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ เวลาในเครื่องสมควรเป็นเวลามาตรฐาน ตรงกับเครื่องอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกัน

วิธีหนึ่งที่นิยมคือ ใช้โปรแกรมที่รองรับโปรโตคอล NTP ในการปรับเวลาของเครื่องให้ตรงกับ NTP Server ที่ใช้เป็นเวลามาตรฐานโลก ซึ่งเปิดบริการให้เราสามารถคอนฟิกเครื่องเราให้ไปเทียบเวลาได้

ใน CentOS 7 หรือ Red Hat 7 Enterprise ทาง Red Hat แนะนำให้ใช้ chronyd เพราะมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ดีกว่า ntpd โดยเฉพาะการปรับเวลาให้ตรงได้เร็วกว่า

ในที่นี้ขออธิบายการติดตั้งและคอนฟิก chrony เพื่อให้เครื่องของเรา sync เวลากับ NTP Server เพื่อให้มีเวลามาตรฐานสากลได้

Continue reading “CentOS 7 ปรับเวลาให้ตรงมาตรฐาน ntp ด้วย chrony”