CentOS 7 ปรับเวลาให้ตรงมาตรฐาน ntp ด้วย chrony

เวลาเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้น เครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ เวลาในเครื่องสมควรเป็นเวลามาตรฐาน ตรงกับเครื่องอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกัน

วิธีหนึ่งที่นิยมคือ ใช้โปรแกรมที่รองรับโปรโตคอล NTP ในการปรับเวลาของเครื่องให้ตรงกับ NTP Server ที่ใช้เป็นเวลามาตรฐานโลก ซึ่งเปิดบริการให้เราสามารถคอนฟิกเครื่องเราให้ไปเทียบเวลาได้

ใน CentOS 7 หรือ Red Hat 7 Enterprise ทาง Red Hat แนะนำให้ใช้ chronyd เพราะมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ดีกว่า ntpd โดยเฉพาะการปรับเวลาให้ตรงได้เร็วกว่า

ในที่นี้ขออธิบายการติดตั้งและคอนฟิก chrony เพื่อให้เครื่องของเรา sync เวลากับ NTP Server เพื่อให้มีเวลามาตรฐานสากลได้

Continue reading “CentOS 7 ปรับเวลาให้ตรงมาตรฐาน ntp ด้วย chrony”

ตั้งเวลาเครื่องให้ตรงมาตรฐานด้วย NTP

จากบทความ เปลี่ยนวันเวลาบนลีนุกซ์ด้วยคำสั่ง date นั้น เวลาที่ตั้งอาจคลาดเคลื่อนกับเวลามาตรฐานไปพอสมควร อาจผิดเป็นหน่วยนาที หรือวินาที ซึ่งบางระบบอาจไม่สามารถยอมรับความคลาดเคลื่อนขนาดนี้ได้

วิธีที่ดีที่สุดที่จะตั้งเวลาให้ตรงกับมาตรฐานจริงๆ คือต้องใช้ NTP
Continue reading “ตั้งเวลาเครื่องให้ตรงมาตรฐานด้วย NTP”

System clock uses UTC กับเวลาของเครื่องลีนุกซ์

ตอนติดตั้ง CentOS 6 จะมีหน้าจอให้  เลือก time zone เพื่อเลือกโซนเวลาที่เครื่องลีนุกซ์ตั้งอยู่ ในประเทศไทย ก็เลือกเป็น Asia/Bangkok

ในหน้าจอเดียวกันนี้ ด้านล่างซ้ายจะมีให้ออปชั่น “System clock uses UTC” ให้เลือก โดยดีฟอลต์จะคลิ้กเลือกไว้

หลายท่านรวมทั้งผู้เขียนเอง ก็ยังสับสนว่าจะเลือกหรือไม่เลือกออปชั่นนี้ดี

เลยทดสอบการติดตั้งสองครั้ง โดยครั้งแรกจะคลิ้กเลือก และครั้งที่สองจะไม่เลือก เพื่อดูผลกระทบกับเวลาของเครื่องเมื่อบู๊ตเครื่องหลังจากติดตั้งเสร็จ

Continue reading “System clock uses UTC กับเวลาของเครื่องลีนุกซ์”

ติดตั้ง CentOS 6.2 : เลือก time zone, ใส่ root password

หน้าจอให้เลือก time zone สามารถใช้เมาส์คลิ้กไปที่แผนที่เลือก Bangkok หรือเลือกจากเมนู ภายใต้ Selected city เลือก Asia/Bangkok

Continue reading “ติดตั้ง CentOS 6.2 : เลือก time zone, ใส่ root password”