ไฟล์คอนฟิก openldap สำหรับ smbldap-tools

ไฟล์คอนฟิก /etc/openldap/slapd.conf สำหรับ คอนฟิก Samba เป็น Domain Controller โดยปรับปรุงเพิ่มเติมคุณสมบัติดังนี้

  • กำหนดคีย์ (index) ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล
  • อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน password โดยใช้คำสั่ง smbldap-passwd ด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องใช้ rootdn
  • ซ่อนรหัสผ่าน (password) ไม่ให้สามารถอ่านได้โดยตรง แต่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ (authenticate) ได้

Continue reading “ไฟล์คอนฟิก openldap สำหรับ smbldap-tools”

การเปลี่ยน IP Address ของ Samba PDC

บทความนี้จะอธิบายการแก้ไขปัญหาหลังจากเปลี่ยน IP Address ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่รัน Samba ทำหน้าที่เป็น Domain Controller หรือ PDC บนลีนุกซ์

ตัวอย่างในบทความนี้จะเป็นการแก้ไขหลังจากเปลี่ยน IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์จาก 10.1.0.1 ไปเป็น IP ใหม่คือ 192.168.1.1 ของโดเมน SMBLDAP

Continue reading “การเปลี่ยน IP Address ของ Samba PDC”

คอนฟิก Samba เป็น Domain Controller

จากบทความ ติดตั้ง smbldap-tools บน Fedora 9 นั้นเป็นการคอนฟิกให้ Samba ทำหน้าที่เป็น file sharing อย่างเดียว โดยผู้ใช้งานสามารถ map drive เข้ามาแล้ว authenticate จาก LDAP ได้

ในบทความนี้จะคอนฟิกเพิ่มเติมเพื่อให้ Samba ทำหน้าที่เป็น Domain Controller ของ Windows client ได้

Continue reading “คอนฟิก Samba เป็น Domain Controller”

การใช้งานคำสั่งของ smbldap-tools

ในบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้งานโปรแกรม smbldap-tools (เวอร์ชั่น 0.9.5) สำหรับเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลของ user หรือ group ที่อยู่ใน LDAP เพื่อใช้งานร่วมกับ Samba

หมายเหตุ ทุกคำสั่งของ smbldap-tools สามารถที่จะดูวิธีการใช้งานโดยย่อได้ จากการรันคำสั่งที่ต้องการแล้วต่อท้ายด้วยออปชั่น ‘-h’ หรือ ‘-?’ หรือไม่ก็อ่านรายละเอียดการใช้งานได้จาก man page ของแต่ละคำสั่ง

Continue reading “การใช้งานคำสั่งของ smbldap-tools”

ติดตั้ง smbldap-tools บน Fedora 9

บทความนี้จะอธิบายการติดตั้งโปรแกรม smbldap-tools เพื่อช่วยในการคอนฟิกให้ Samba สามารถที่จะตรวจสอบ (authenticate) user จาก OpenLDAP ได้ โดยจะอ้างอิงจากการ

ในบทความนี้จะถือว่าเป็นการติดตั้ง OpenLDAP ใหม่เลย โดยไม่มีข้อมูลใดๆ อยู่ใน LDAP

Continue reading “ติดตั้ง smbldap-tools บน Fedora 9”

ปรับปรุง samba เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดใน Fedora 9

หลังจาก ติดตั้ง Fedora 9 แบบประหยัดพื่นที่สุด ในบทความนี้ จะแนะนำวิธีการปรับปรุง (update) และติดตั้งโปรแกรม Samba เพิ่มเติม เพื่อเตรียมเครื่องสำหรับคอนฟิกทำหน้าที่เป็น Samba PDC ต่อไป

เวอร์ชั่นของ Samba ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Fedora 9 นั้น ปรับปรุงมาจาก pre-release ซึ่งตอนต้นเดือนกรกฎาคม Samba ได้ออกเวอร์ชั่น 3.2 แบบสมบูรณ์มา ดังนั้นก่อนที่จะนำไปคอนฟิกต่อไป แนะนำให้ปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

Continue reading “ปรับปรุง samba เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดใน Fedora 9”