คอนฟิก User Authentication กับ OpenLDAP Server บน Fedora 17

หลังจาก  เพิ่มข้อมูลเบื้องต้นเข้าไปใน OpenLDAP Server บน Fedora 17  เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราสามารถตรวจสอบข้อมูล user จาก ldap ได้

ในบทความนี้จะมาเพิ่มเติมคอนฟิก OpenLDAP เพื่อให้สามารถพิสูจน์สิทธิ์ (User Authentication) ของผู้ใช้ลีนุกซ์เช่นรองรับการ Secure Shell ได้

Continue reading “คอนฟิก User Authentication กับ OpenLDAP Server บน Fedora 17”

เพิ่มข้อมูลเบื้องต้นเข้าไปใน OpenLDAP Server บน Fedora 17

หลังจาก ติดตั้งและสตาร์ต OpenLDAP Server บน Fedora 17 ตามด้วย ติดตั้งและสตาร์ต OpenLDAP Server บน Fedora 17 เรียบร้อยแล้ว

เราจะลองมาเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน ldap กัน โดยจะอธิบายทีละขั้นตอน แสดงปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมวิธีแก้ไข

Continue reading “เพิ่มข้อมูลเบื้องต้นเข้าไปใน OpenLDAP Server บน Fedora 17”

คอนฟิก OpenLDAP Server เบื้องต้น บน Fedora 17

จากที่ได้ ติดตั้งและสตาร์ต OpenLDAP Server บน Fedora 17 ในตอนนี้มาดูวิธีคอนฟิกเบื้องต้นกัน
Continue reading “คอนฟิก OpenLDAP Server เบื้องต้น บน Fedora 17”

ติดตั้งและสตาร์ต OpenLDAP Server บน Fedora 17

ทดสอบการติดตั้งและรัน OpenLDAP Server (slapd) ใน Fedora 17 (เลือกติดตั้งแบบ Minimal->Base)

Continue reading “ติดตั้งและสตาร์ต OpenLDAP Server บน Fedora 17”

คอนฟิก Squid Proxy Server ให้ตรวจสอบ user, password จาก LDAP

จากบทความ คอนฟิก Squid Proxy Server ให้ผู้ใช้ใส่ user, password ก่อนเข้าเว็บ

เป็นการตรวจสอบ user จาก Local Password หรือไฟล์ /etc/passwd, /etc/shadow ผ่าน Linux PAM ที่อยู่บนเครื่อง proxy server เอง

แต่ถ้าบริษัทหรือองค์กรของเรามีการเก็บ user, password อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่น เช่นเก็บรวมเป็นศูนย์กลางบน LDAP Server เราก็สามารถคอนฟิก Squid Proxy Server ให้ตรวจสอบ user, password จาก LDAP Server ได้

Continue reading “คอนฟิก Squid Proxy Server ให้ตรวจสอบ user, password จาก LDAP”

ติดตั้ง OpenLDAP Server บน Fedora 13

การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งใน Fedora เวอร์ชั่นหลังๆ คือการเปลี่ยนวิธีการคอนฟิก OpenLDAP ซึ่งจะเป็นรูปแบบใหม่ที่มีมาตั้งแต่ OpenLDAP เวอร์ชั่น 2.3 เป็นต้นมา แต่ทาง Fedora เพิ่งเริ่มนำมาใช้

แบบเก่าไฟล์คอนฟิกหลักจะอยู่ในไฟล์ /etc/openldap/slapd.conf แต่แบบใหม่คอนฟิกจะถูกเก็บแยกเป็นไฟล์ LDIF เป็นโครงสร้างอยู่ในไดเร็คทอรี /etc/openldap/slapd.d/ และเมื่อรันเซอร์วิส ไฟล์เหล่านี้จะถูกอ่านเข้าไปใน LDAP เลย ซึ่งทำให้เราสามารถแก้ไขคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ ได้ เหมือนกับการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ ใน LDAP

รายละเอียดเพิ่มเติมหาอ่านได้จาก ข้อมูลอ้างอิง Configuring slapd

เพื่อความสะดวก ทางทีมพัฒนา OpenLDAP ได้สร้างคำสั่ง slaptest เพื่อใช้ในการเปลี่ยนคอนฟิกแบบเก่าไฟล์เดียว ให้เป็นรูปแบบใหม่ได้

ในบทความนี้จะแสดงขั้นตอนการติดตั้งและคอนฟิก OpenLDAP บนเครื่อง Fedora 13 (x86_64)

Continue reading “ติดตั้ง OpenLDAP Server บน Fedora 13”

ติดตั้ง OpenLDAP Server บน Fedora 10

บทความนี้ขอปรับปรุงเนื้อหาการติดตั้ง OpenLDAP Server เพื่อติดตั้งบน Fedora 10 ที่ ติดตั้ง Fedora 10 แบบประหยัดพื้นที่สุด  และเตรียมความพร้อมคอนฟิกบางส่วของเซิร์ฟเวอร์สำหรับติดตั้ง Samba และคอนฟิกเป็น Domain Controller ต่อไป

Continue reading “ติดตั้ง OpenLDAP Server บน Fedora 10”

คอนฟิกเซอร์วิส nscd

ในกรณีที่คอนฟิกให้ลีนุกซ์ตรวจสอบ user, group (authenticate) จาก LDAP Server ทุกครั้งที่มีการอ้างอิง เช่นการสร้างไฟล์ หรือแสดงรายชื่อไฟล์ด้วยคำสั่ง ls ของ user หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ user, group เครื่องจะต้องมีการสอบถามจาก LDAP ทุกครั้ง ทำให้บางครั้งอาจเพิ่มโหลดมากเกินไปบนตัว LDAP Server

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ user, group จาก LDAP แนะนำให้รันเซอร์วิส nscd (name service cache daemon) บนเครื่อง โดยโปรแกรมนี้จะทำหน้าที่เก็บข้อมูล cache ไว้บนเครื่องตัวเอง ถ้าถามซ้ำกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน cache แล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (time to live) จะไม่มีการส่งไปถาม LDAP Server อีก

ข้อเสียของการรันเซอร์วิส nscd อย่างหนึ่งคือ เรื่องการตั้งค่าเวลา (time to live) ทำให้บางครั้งอาจไม่ได้ข้อมูลที่ล่าสุด เช่นดีฟอลต์เวลาที่ cache ไว้สำหรับการเก็บข้อมูลของ user คือ 600 วินาที สำหรับการค้นหาข้อมูลที่สำเร็จ (positive-time-to-live) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ user บน LDAP Server จะต้องรอจนเวลานี้ผ่านไป  ข้อมูล cache ใน nscd ถึงจะปรับปรุงเป็นข้อมูลใหม่

Continue reading “คอนฟิกเซอร์วิส nscd”

ไฟล์คอนฟิก openldap สำหรับ smbldap-tools

ไฟล์คอนฟิก /etc/openldap/slapd.conf สำหรับ คอนฟิก Samba เป็น Domain Controller โดยปรับปรุงเพิ่มเติมคุณสมบัติดังนี้

  • กำหนดคีย์ (index) ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล
  • อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน password โดยใช้คำสั่ง smbldap-passwd ด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องใช้ rootdn
  • ซ่อนรหัสผ่าน (password) ไม่ให้สามารถอ่านได้โดยตรง แต่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ (authenticate) ได้

Continue reading “ไฟล์คอนฟิก openldap สำหรับ smbldap-tools”

คอนฟิก Samba เป็น Domain Controller

จากบทความ ติดตั้ง smbldap-tools บน Fedora 9 นั้นเป็นการคอนฟิกให้ Samba ทำหน้าที่เป็น file sharing อย่างเดียว โดยผู้ใช้งานสามารถ map drive เข้ามาแล้ว authenticate จาก LDAP ได้

ในบทความนี้จะคอนฟิกเพิ่มเติมเพื่อให้ Samba ทำหน้าที่เป็น Domain Controller ของ Windows client ได้

Continue reading “คอนฟิก Samba เป็น Domain Controller”