คอนฟิก Squid Proxy Server ให้ตรวจสอบ user, password จาก LDAP

จากบทความ คอนฟิก Squid Proxy Server ให้ผู้ใช้ใส่ user, password ก่อนเข้าเว็บ

เป็นการตรวจสอบ user จาก Local Password หรือไฟล์ /etc/passwd, /etc/shadow ผ่าน Linux PAM ที่อยู่บนเครื่อง proxy server เอง

แต่ถ้าบริษัทหรือองค์กรของเรามีการเก็บ user, password อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่น เช่นเก็บรวมเป็นศูนย์กลางบน LDAP Server เราก็สามารถคอนฟิก Squid Proxy Server ให้ตรวจสอบ user, password จาก LDAP Server ได้

Continue reading “คอนฟิก Squid Proxy Server ให้ตรวจสอบ user, password จาก LDAP”

คอนฟิก Squid Proxy Server ให้ผู้ใช้ใส่ user, password ก่อนเข้าเว็บ

บทความนี้อธิบายวิธีการคอนฟิก Squid Proxy Server เพื่อให้ผู้ใช้งานต้องใส่ user, password ก่อนถึงจะใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

โดยจะตรวจสอบ user, password กับ Local Password หรือไฟล์ /etc/passwd, /etc/shadow ผ่าน Linux PAM ที่อยู่บนเครื่อง Proxy Server เอง

Continue reading “คอนฟิก Squid Proxy Server ให้ผู้ใช้ใส่ user, password ก่อนเข้าเว็บ”

เก็บข้อมูลการใช้เว็บผ่าน Linux Router ด้วย Squid Transparent Proxy

ด้วยกฎหมาย พรบ. ที่เริ่มมีผลบังคับ ให้เก็บข้อมูลการใช้เว็บอินเตอร์เน็ต ว่าเป็นใครใช้ เข้าเว็บไหน เมื่อไร

ถ้าเป็นเครื่องที่เราสามารถดูแลได้ วิธีหนึ่งที่ทำได้คือ คอนฟิก Proxy ใน ฺBrowser ของแต่ละเครื่องที่จะใช้อินเตอร์เน็ต ชี้ไปยัง Proxy Server ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลการใช้งาน

แต่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมดูแลได้ หรือเครื่องที่ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่นให้บริการอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้มาติดต่องาน

ถ้าเป็นแบบนี้ แนะนำให้คอนฟิก Transparent Proxy บน Linux Router เพื่อให้ทำหน้าที่เก็บข้อมูลการใช้เว็บโดยอัตโนมัติ

Continue reading “เก็บข้อมูลการใช้เว็บผ่าน Linux Router ด้วย Squid Transparent Proxy”

วิธีการใช้คำสั่ง wget

wget เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ได้ ในรูปแบบ text console วิธีการใช้งานก็ง่ายคือรันคำสั่ง wget ตามด้วย URL ที่ต้องการดาวน์โหลด ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกบันทึกเป็นไฟล์ของเว็บเพจหน้านั้นๆ

Continue reading “วิธีการใช้คำสั่ง wget”

ทดสอบค่าคอนฟิก Squid Cache Size

บทความนี้แสดงตัวอย่างการทดสอบโดยใช้โปรแกรม wget โหลดไฟล์ผ่าน squid เพื่อดูผลของการตั้งค่า cache size ต่างๆ ว่ามีผลต่อการโหลดไฟล์ การ HIT cache อย่างไร

ในแต่ละการทดสอบ มีการแสดงไฟล์ log ของ squid ด้วย คือไฟล์

  • access_log (/var/log/squid/access_log) เก็บข้อมูลการใช้งาน proxy ว่ามาจากเครื่อง “client” ไหน เข้าเว็บไซต์ไหน รวมทั้งบอกผลการ HIT cache หรือไฟล์ที่โหลดนั้น มีอยู่ใน cache หรือยัง
  • store_log (/var/log/squid/store.log) เก็บรายละเอียดการสร้าง “SWAPOUT” หรือลบ “RELEASE” ไฟล์ cache

Continue reading “ทดสอบค่าคอนฟิก Squid Cache Size”

แก้ไขคอนฟิก Squid Cache Size

ปกติการติดตั้ง squid โดยใช้คำสั่ง rpm สามารถที่จะใช้งานได้เลย แต่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของ squid เช่น เพิ่มขนาดของไฟล์ cache เพื่อให้สามารถเก็บไฟล์ได้มากขึ้น ซึ่งมีผลให้โอกาสที่มีการโหลดไฟล์เดียวกันซ้ำ (cache hit) มีสูงมากขึ้น ทำให้ประหยัด bandwidth ที่ต้องใช้ในการโหลดไฟล์จากอินเตอร์เน็ต

บทความนี้กล่าวถึงการแก้ไขคอนฟิกของ squid ในส่วนเพื่อเพิ่มขนาดของ cache โดยจะทดสอบบน Fedora 11  คอนฟิกไฟล์ของ squid จะอยู่ที่ /etc/squid/squid.conf

Continue reading “แก้ไขคอนฟิก Squid Cache Size”

จำกัดขนาดไฟล์ที่ดาวน์โหลดผ่าน squid 3.0

ไม่ว่าจะเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตเป็นเท่าไร ดูเหมือนเน็ตก็ยังช้าอยู่เหมือนเดิม ในบทความนี้จะแนะนำอีกวิธีการหนึ่งเพื่อจำกัดขนาดไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน squid proxy server โดยสามารถคอนฟิกได้ทั้งแบบจำกัดทั้งหมดทุกคน หรือสามารถแบ่งกลุ่มตามระดับได้

การคอนฟิกในที่นี้เป็นการจำกัดขนาดไฟล์การดาวน์โหลดต่อครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เช่นไฟล์เพลง หนัง ได้
Continue reading “จำกัดขนาดไฟล์ที่ดาวน์โหลดผ่าน squid 3.0”

การกำหนด access list ใน Squid Proxy Server ตอนที่ 2

ในตอนที่สองนี้จะอธิบายดีฟอลต์คอนฟิก acl ที่ติดตั้งมากับ Fedora 10 โดยจะแยกเป็นส่วนๆ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการแก้ไขคอนฟิกและการ reload เซอร์วิสหลังจากการแก้ไข

ดีฟอลต์คอนฟิก acl ของ Squid เวอร์ชั่น squid-3.0.STABLE10 ที่ติดตั้งมากับ Fedora 10 จะแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆ คือ อนุญาตเครื่องไคลเอนต์ที่มี ip address เป็น private  (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) มีสิทธิใช้ proxy ซี่งแนะนำให้มีการแก้ไขก่อนนำไปใช้งานจริง

Continue reading “การกำหนด access list ใน Squid Proxy Server ตอนที่ 2”

การกำหนด access list ใน Squid Proxy Server ตอนที่ 1

คุณสมบัติอย่างหนึ่งของ Squid Proxy Server คือสามารถกำหนดสิทธิในการใช้งาน access list ได้หลายรูปแบบ และค่อนข้างละเอียดมาก เช่นที่ยกตัวอย่างในบทความ คอนฟิก Squid Proxy Server เป็นการอนุญาตเฉพาะเครื่องไคลเอนต์ที่มี ip address ตามที่กำหนด สามารถใช้ proxy ได้

ในบทความนี้จะกล่าวถึงการกำหนดสิทธิในรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถทำได้ ตามความต้องการ

Continue reading “การกำหนด access list ใน Squid Proxy Server ตอนที่ 1”

คอนฟิก Squid Proxy Server

ปัญหาอย่างหนึ่งที่เป็นกันทุกรายในเครือข่ายคือการใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าเราจะเพิ่มความเร็วเท่าไรดูเหมือนจะไม่เพียงพอ ใช้ไปสักพักก็เริ่มช้า

บทความนี้จอแนะนำการใช้ Proxy Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ต คือทุกเครื่องแทนที่จะออกอินเทอร์เน็ตกันได้อย่างอิสระ เราจะบังคับให้ต้องมาผ่าน proxy server ก่อนเสมอ ถ้าไม่ผ่านก็ใช้เน็ตไม่ได้

Continue reading “คอนฟิก Squid Proxy Server”