จำกัดขนาดไฟล์ที่ดาวน์โหลดผ่าน squid 3.0

ไม่ว่าจะเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตเป็นเท่าไร ดูเหมือนเน็ตก็ยังช้าอยู่เหมือนเดิม ในบทความนี้จะแนะนำอีกวิธีการหนึ่งเพื่อจำกัดขนาดไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน squid proxy server โดยสามารถคอนฟิกได้ทั้งแบบจำกัดทั้งหมดทุกคน หรือสามารถแบ่งกลุ่มตามระดับได้

การคอนฟิกในที่นี้เป็นการจำกัดขนาดไฟล์การดาวน์โหลดต่อครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เช่นไฟล์เพลง หนัง ได้
Continue reading “จำกัดขนาดไฟล์ที่ดาวน์โหลดผ่าน squid 3.0”