คอนฟิก SNMP บน Solaris 10

SNMP เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้ดูการทำงานของเครื่อง เก็บประวัติการใช้ resource ต่างๆ ของเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น CPU, Memory, Disk, Network แล้วสามารถนำมาใช้สร้างเป็นกราฟ รายงาน เพื่อวางแผนการเพิ่ม hardware เมื่อจำเป็นได้

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการคอนฟิกและรัน SNMP Server บน Solaris 10 เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม SNMP เช่น MRTG, Cacti, NMS  มาเก็บค่าต่างๆ ได้

Continue reading “คอนฟิก SNMP บน Solaris 10”

คอนฟิก Solaris IP Filter

บทความนี้กล่าวถึงวิธีการใช้คำสั่ง ipf เพื่อสร้าง rule ของ Solaris IP Filter แบบง่ายๆ เพื่อใช้กำหนด packet เข้าออกเครื่อง

Continue reading “คอนฟิก Solaris IP Filter”

เพิ่มดิสก์ใหม่บน Solaris 10

เช่นเดียวกับระบบปฏิบัติการ OS อื่นๆ เมื่อมีการเพิ่มดิสก์ก้อนใหม่เข้าไปในเครื่องที่ติดตั้ง Solaris 10 ต้องมีกระบวนการ หรือต้องรันคำสั่งก่อนที่จะเริ่มใช้ดิสก์ก้อนใหม่ได้

Continue reading “เพิ่มดิสก์ใหม่บน Solaris 10”

ขนาดหน่วยความจำกับการติดตั้ง Solaris 10_u8 x86

ช่วงนี้รับงานที่ต้องใช้ Solaris 10 เป็นหลัก เลยติดตั้ง Solaris ใน VMware Server เพื่อไว้เป็นเครื่องทดสอบคำสั่ง และโปรแกรมต่างๆ

บทความนี้ขอนำประสบการณ์มาแชร์ให้กัน เผื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ติดปัญหาการติดตั้ง Solaris 10 x86 เหมือนผู้เขียน

Continue reading “ขนาดหน่วยความจำกับการติดตั้ง Solaris 10_u8 x86”

เพิ่มความปลอดภัยให้ Solaris 10 แบบง่าย

วันนี้ขอเขียนเกี่ยวกับ Solaris 10 ซะหน่อย ช่วงนี้ได้รับมอบหมายให้เพิ่มความปลอดภัย (secure) ให้กับเครื่อง Solaris  แต่มีข้อแม้ไม่อยากให้ลง JASS (Solaris Security Toolkit) ก็เลยลองทำดู และเรียบเรียงมาเป็นบทความให้ผู้สนใจทั่วไป

การเพิ่มความปลอดภัยในบทความนี้  คือการปิดเซอร์วิสที่ไม่ได้ใช้งานโดยไม่กระทบกับงานที่ลูกค้าใช้  ซึ่งนอกจากจะปิดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ยังได้ free memory เพิ่มคืนมาอีกด้วย Continue reading “เพิ่มความปลอดภัยให้ Solaris 10 แบบง่าย”