ใช้ snmp ดึงค่า IP SLA (RTR) จาก Cisco

นอกจากจะใช้คำสั่ง show บนตัวอุปกรณ์ Cisco เองแล้ว เราสามารถเขียนโปรแกรมโดยดึงค่าผลลัพธ์เหล่านี้ผ่านทาง SNMP เพื่อนำทำรายงาน เก็บประวัติ หรือทำเป็นกราฟได้

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการใช้ snmpwalk ดึงค่า rtr จากที่ได้ คอนฟิก IP SLA (RTR) บน Cisco เบื้องต้น โดยจะแสดงวิธีการเฉพาะบางค่าเท่านั้น เพื่อให้ผู้อ่านทำความเข้าใจเบื้องต้น จะได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
Continue reading “ใช้ snmp ดึงค่า IP SLA (RTR) จาก Cisco”

คอนฟิก SNMP บน Solaris 10

SNMP เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้ดูการทำงานของเครื่อง เก็บประวัติการใช้ resource ต่างๆ ของเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น CPU, Memory, Disk, Network แล้วสามารถนำมาใช้สร้างเป็นกราฟ รายงาน เพื่อวางแผนการเพิ่ม hardware เมื่อจำเป็นได้

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการคอนฟิกและรัน SNMP Server บน Solaris 10 เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรม SNMP เช่น MRTG, Cacti, NMS  มาเก็บค่าต่างๆ ได้

Continue reading “คอนฟิก SNMP บน Solaris 10”