ทดลองสร้างดิสก์ขนาดต่างๆ ใน VMware Server

บทความนี้ไม่มีไรมาก แค่ทดลองสร้างดิสก์ใน VMware Server ด้วยขนาดต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับขนาดฮาร์ดดิสก์จริงๆ (physical disk) ที่มีขายทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบค่าต่างๆ เช่น จำนวน cylinder, block, หรือ disk size ที่ใช้ได้จริงหลังการสร้าง filesystem แบบ ext3 บนลินุกซ์

Continue reading “ทดลองสร้างดิสก์ขนาดต่างๆ ใน VMware Server”

ติดตั้ง VMware Tools บน Fedora 9 – Guest OS

หลังจากแนะนำบทความ ติดตั้ง VMware Server บน Fedora 9 ไปแล้ว ซึ่งเป็นการติดตั้ง VMware Server โดยใช้ Host OS เป็นลีนุกซ์ Fedora 9

ในบทความนี้จะเพิ่มเติมวิธีการติดตั้ง VMware Tools ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งบน Guest OS ที่ลงลีนุกซ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลีนุกซ์บน Guest OS ให้ดียิ่งขึ้น โดยตัวอย่างจะเป็นการติดตั้ง VMware Tools เวอร์ชั่น 1.0.7 บน Fedora 9

Continue reading “ติดตั้ง VMware Tools บน Fedora 9 – Guest OS”

แก้ไขปัญหาในการรัน VMware Server บน Fedora 9

เพื่อสะดวกในการอ้างอิง จะขอแยกบทความที่กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการรัน VMware Server บน Fedora 9 โดยจะแยกเป็นหัวข้อต่างๆ ตามข้อความที่ขึ้น

วิธีการแก้ไข ก็เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ คือดูข้อความที่ขึ้นเตือนมา อีกส่วนหนึ่งที่ต้องดูเพิ่มเติมสำหรับการแก้ไขปัญหาของ VMware Server บนลินุกซ์ คือดูในไฟล์ /var/log/secure และไฟล์ /var/log/messages

Continue reading “แก้ไขปัญหาในการรัน VMware Server บน Fedora 9”

ติดตั้ง VMware Server บน Fedora 9

VMware เป็นโปรแกรมประเภท Virtualization ที่ทำให้สามารถสร้างเครื่องจำลอง Guest ในเครื่องที่ลงโปรแกรมหรือที่เรียกว่า Host ได้ โดยเครื่องจำลอง (Guest) ซึ่งสามารถจะสร้างได้หลายเครื่อง (ขึ้นอยู่กับ CPU, Memory และ Disk ของเครื่อง Host) นั้นจะสามารถนำไปลง OS ได้ โดยเสมือนกับเครื่องจริงๆ เลย ทำให้เราสามารถทดสอบได้หลายๆ OS ภายในเครื่องเดียวกัน

VMware มีอยู่หลายเวอร์ชั่น ในบทความนี้จะแนะนำ VMware Server ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่สามารถใช้งานได้ฟรีอย่างถูกต้อง (Free Virtualization) นำมาติดตั้งลงบน Host ที่รันลินุกซ์  โดยจะทดสอบบน Fedora 9

Continue reading “ติดตั้ง VMware Server บน Fedora 9”