ทดลองสร้างดิสก์ขนาดต่างๆ ใน VMware Server

บทความนี้ไม่มีไรมาก แค่ทดลองสร้างดิสก์ใน VMware Server ด้วยขนาดต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับขนาดฮาร์ดดิสก์จริงๆ (physical disk) ที่มีขายทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบค่าต่างๆ เช่น จำนวน cylinder, block, หรือ disk size ที่ใช้ได้จริงหลังการสร้าง filesystem แบบ ext3 บนลินุกซ์

ระบบทดสอบ

 • Host OS รัน VMware Server 1.0.7
 • Guest OS ติดตั้ง Fedora 10 (i386)

การเพิ่มดิสก์ใน VMware Server

ก่อนที่จะเพิ่มดิสก์ได้ ต้อง shutdown ตัว Guest OS ก่อน หลังจากปิดเรียบร้อย ใช้โปรแกรม VMware Server Console เพื่อแก้ไขค่าคอนฟิกของ Guest OS ดังนี้

 • คลิ้กที่ลิงค์ “Edit virtual machine settings” ในแท็ปของ Guest OS ที่ต้องการแก้ไข
 • ในหน้า Virtual Machine Settings แท็ป Hardware กดปุ่ม [Add…]
 • จะเข้าสู่หน้า Add Hardware Wizard กดปุ่ม [Next >]
 • เลือก Hardware Type เป็น “Hard Disk” แล้วกดปุ่ม [Next >]
 • ในหน้า Select a Disk เลือกชนิดเป็น “Create a new virtual disk” แล้วกดปุ่ม [Next >]
 • เลือก Virtual Disk Type เป็น “SCSI (Recommended)” แล้วกดปุ่ม [Next >]
 • ใส่ขนาด Disk capacity ที่ต้องการ โดยหน่วยจะเป็น GB สามารถดูตารางด้านล่างเพื่อเปรียบเทียบขนาดที่ต้องระบุใน VMware Server เทียบกับขนาดที่คำสั่ง fdisk ในลินุกซ์จะเห็น (หมายเหตุ สำหรับการทดลอง ในการระบุ Disk Capacity แนะนำให้คลิ้กไม่เลือก “Allocate all disk space now” และ “Split disk into 2 GB files” ออกไป
 • ในหน้า Specify Disk File ใส่ชื่อไฟล์ที่ใช้เก็บดิสก์ใน VMware ที่สร้างขึ้น แล้วกดปุ่ม [Finish]
 • กดปุ่ม Power On ใน VMware Server Console เพื่อเปิด Guest OS อีกครั้ง

ตารางเปรียบเทียบค่าที่ต้องระบุ (GB) ใน VMware Server และขนาดที่คำสั่ง fdisk ในลินุกซ์มองเห็น

   ----------------   -----
   VMware Disk Size   fdisk
   ----------------   -----
    37.3               40
   111.8              120
   232.9              250
    298.1              320
   372.6              400
   465.7              500
   931.4             1000

ส่วนที่เหลือจะเป็นการเปรียบเทียบค่าต่างๆ ที่ได้จากการระบุดิสก์ขนาดต่างๆ

Disk 40 GB

[root@vmware-disk ~]# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 40.0 GB, 40050569728 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4869 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x4fa7e4c7
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1               1        4869    39110211   83  Linux
[root@vmware-disk ~]# mkfs.ext3 /dev/sdb1
[root@vmware-disk ~]# mkdir /mnt/40G
[root@vmware-disk ~]# mount /dev/sdb1 /mnt/40G
[root@vmware-disk ~]# df -h /mnt/40G/
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb1              37G  177M   35G   1% /mnt/40G

Disk 120 GB

[root@vmware-disk ~]# fdisk -l /dev/sdc
Disk /dev/sdc: 120.0 GB, 120044335616 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14594 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x0ccd4dcd
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdc1               1       14594   117226273+  83  Linux
[root@vmware-disk ~]# mkfs.ext3 /dev/sdc1
[root@vmware-disk ~]# mkdir /mnt/120G
[root@vmware-disk ~]# mount /dev/sdc1 /mnt/120G
[root@vmware-disk ~]# df -h /mnt/120G/
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdc1             111G  188M  105G   1% /mnt/120G

Disk 250 GB

[root@vmware-disk ~]# fdisk -l /dev/sdd
Disk /dev/sdd: 250.0 GB, 250074470400 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30403 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x341bd7b6
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdd1               1       30403   244212066   83  Linux
[root@vmware-disk ~]# mkfs.ext3 /dev/sdd1
[root@vmware-disk ~]# mkdir /mnt/250G
[root@vmware-disk ~]# mount /dev/sdd1 /mnt/250G
[root@vmware-disk ~]# df -h /mnt/250G/
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdd1             230G  188M  218G   1% /mnt/250G

Disk 320 GB

[root@vmware-disk ~]# fdisk -l /dev/sde
Disk /dev/sde: 320.0 GB, 320082437632 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38914 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x254c4f2d
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sde1               1       38914   312576673+  83  Linux
[root@vmware-disk ~]# mkfs.ext3 /dev/sde1
[root@vmware-disk ~]# mkdir /mnt/320G
[root@vmware-disk ~]# mount /dev/sde1 /mnt/320G
[root@vmware-disk ~]# df -h /mnt/320G/
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sde1             294G  191M  279G   1% /mnt/320G

Disk 400 GB

[root@vmware-disk ~]# fdisk -l /dev/sdf
Disk /dev/sdf: 400.0 GB, 400076203520 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 48639 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x3d2e7cad
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdf1               1       48639   390692736   83  Linux
[root@vmware-disk ~]# mkfs.ext3 /dev/sdf1
[root@vmware-disk ~]# mkdir /mnt/400G
[root@vmware-disk ~]# mount /dev/sdf1 /mnt/400G
[root@vmware-disk ~]# df -h /mnt/400G/
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdf1             367G  195M  348G   1% /mnt/400G

Disk 500 GB

[root@vmware-disk ~]# fdisk -l /dev/sdg
Disk /dev/sdg: 500.0 GB, 500041567232 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60793 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xe76bfa8e
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdg1               1       60793   488319741   83  Linux
[root@vmware-disk ~]# mkfs.ext3 /dev/sdg1
[root@vmware-disk ~]# mkdir /mnt/500G
[root@vmware-disk ~]# mount /dev/sdg1 /mnt/500G
[root@vmware-disk ~]# df -h /mnt/500G/
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdg1             459G  199M  435G   1% /mnt/500G

Disk 1000 GB (1 TB)

[root@vmware-disk ~]# fdisk -l /dev/sdh
Disk /dev/sdh: 1000.0 GB, 1000083134464 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121586 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x96fd10a2
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdh1               1      121586   976639513+  83  Linux
[root@vmware-disk ~]# mkfs.ext3 /dev/sdh1
[root@vmware-disk ~]# mkdir /mnt/1000G
[root@vmware-disk ~]# mount /dev/sdh1 /mnt/1000G
[root@vmware-disk ~]# df -h /mnt/1000G/
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdh1             917G  200M  871G   1% /mnt/1000G

Leave a Reply

Your email address will not be published.