ติดตั้ง Fedora 10 แบบประหยัดพื้นที่สุด

บทความนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้ง Fedora 10 โดยจะเลือกลงโปรแกรม (Package) ให้น้อยที่สุด ด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยากมากนัก แล้วยังสามารถนำเครื่องที่ลงนี้ไปใช้งานทำเป็น server อื่นๆ ต่อไปได้

การติดตั้ง Fedora 10

ใส่แผ่นดีวีดติดตั้ง Fedora 10 ในหน้าจอตอนบู๊ตเลื่อนมาที่เมนู “Install or upgrade an existing system” แล้วกดปุ่ม [Tab] เพื่อใส่ออปชั่นเพิ่มเติมเป็นคำว่า “text” ต่อท้ายหลังคำว่า “vmlinuz initrd=initrd.img” เพื่อเลือกการติดตั้งเป็นแบบ text mode

รูปภาพ แสดงการเลือกบู๊ตแบบ Install or upgrade an existing system (text mode)

แล้วก็ทำตามกระบวนการต่างๆ ไปเรื่อยๆ จนถึงหน้า “Package selection” ให้คลิ้กเลือก “[*] Customize software selection” แล้วกดปุ่ม [OK]

รูปภาพ แสดงการเลือกลงโปรแกรมแบบ [*] Customize software selection

เมื่อเราเลือกแบบ Customize จะมีหน้า “Package Group selection” ให้เราสามารถเลือกได้ว่าจะลงชุดโปรแกรม (Package Group) ไหนบ้าง ให้คลิ้กออกให้หมด ยกเว้นให้คลิ้กเลือก “[*] Base” แล้วกดปุ่ม [OK]

หมายเหตุ การเลือก Package Group ในการติดตั้ง Fedora 10 แบบ text คือจะมีให้เลือก Base ด้วย ซึ่งแตกต่างจากการติดตั้ง Fedora 9 แบบ text ซึ่งจะบังคับลง Base

รูปภาพ แสดงตัวอย่างการเลือก Package Group ในหน้า Package Group selection

การเลือกลง Package Group เฉพาะ Base จะมีการติดตั้งเฉพาะโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นต่อระบบประมาณ 456 Packages

ตรวจสอบ Fedora 10 หลังการติดตั้ง

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วบู๊ตเครื่องขึ้นมา ทดลองตรวจสอบขนาดพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ไปโดยใช้คำสั่ง df ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะใช้ไปประมาณ 1.1 GigaByte เท่านั้น

[root@fc10-min1 ~]# df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
                      8.7G  1.1G  7.2G  13% /
/dev/sda1             190M   13M  168M   8% /boot
tmpfs                 251M     0  251M   0% /dev/shm

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.