แก้ไขปัญหาในการรัน VMware Server บน Fedora 9

เพื่อสะดวกในการอ้างอิง จะขอแยกบทความที่กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการรัน VMware Server บน Fedora 9 โดยจะแยกเป็นหัวข้อต่างๆ ตามข้อความที่ขึ้น

วิธีการแก้ไข ก็เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ คือดูข้อความที่ขึ้นเตือนมา อีกส่วนหนึ่งที่ต้องดูเพิ่มเติมสำหรับการแก้ไขปัญหาของ VMware Server บนลินุกซ์ คือดูในไฟล์ /var/log/secure และไฟล์ /var/log/messages

Continue reading “แก้ไขปัญหาในการรัน VMware Server บน Fedora 9”

ติดตั้ง VMware Server บน Fedora 9

VMware เป็นโปรแกรมประเภท Virtualization ที่ทำให้สามารถสร้างเครื่องจำลอง Guest ในเครื่องที่ลงโปรแกรมหรือที่เรียกว่า Host ได้ โดยเครื่องจำลอง (Guest) ซึ่งสามารถจะสร้างได้หลายเครื่อง (ขึ้นอยู่กับ CPU, Memory และ Disk ของเครื่อง Host) นั้นจะสามารถนำไปลง OS ได้ โดยเสมือนกับเครื่องจริงๆ เลย ทำให้เราสามารถทดสอบได้หลายๆ OS ภายในเครื่องเดียวกัน

VMware มีอยู่หลายเวอร์ชั่น ในบทความนี้จะแนะนำ VMware Server ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่สามารถใช้งานได้ฟรีอย่างถูกต้อง (Free Virtualization) นำมาติดตั้งลงบน Host ที่รันลินุกซ์  โดยจะทดสอบบน Fedora 9

Continue reading “ติดตั้ง VMware Server บน Fedora 9”