วิธีการใช้คำสั่ง wget

wget เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ได้ ในรูปแบบ text console วิธีการใช้งานก็ง่ายคือรันคำสั่ง wget ตามด้วย URL ที่ต้องการดาวน์โหลด ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกบันทึกเป็นไฟล์ของเว็บเพจหน้านั้นๆ

Continue reading “วิธีการใช้คำสั่ง wget”