ติดตั้ง Fedora 9 แบบประหยัดพื้นที่สุด

บทความนี้จะแนะนำวิธีการติดตั้ง Fedora 9 โดยจะเลือกลงโปรแกรม (Package) ให้น้อยที่สุด ด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยากมากนัก แล้วยังสามารถนำเครื่องที่ลงนี้ไปใช้งานทำเป็น server อื่นๆ ต่อไปได้

ติดตั้ง Fedora 9
เริ่มต้นใส่แผ่นติดตั้งแล้วเลือกบู๊ตแบบ “Install or upgrade an existing system (text mode)” ซึ่งเป็นเมนูบรรทัดที่ 2 แล้วกด [Enter]

รูปภาพ แสดงการเลือกบู๊ตแบบ Install or upgrade an existing system (text mode)
Fedora 9 - Installation Boot Menu

แล้วก็ทำตามกระบวนการต่างๆ ไปเรื่อยๆ จนถึงหน้า Package selection ให้คลิ๊กเลือก [*] Customize software selection แล้วกดปุ่ม OK

รูปภาพ แสดงการเลือกลงโปรแกรมแบบ [*] Customize software selection
Fedora 9 - Minimal Package Selection

เมื่อเราเลือกแบบ Customize จะมีหน้า Package Group selection ให้เราสามารถเลือกได้ว่าจะลงชุดโปรแกรม (Package Group) ไหนบ้าง ให้คลิ้กออกให้หมด คือไม่เลือกอะไรเลย แล้วกดปุ่ม OK

รูปภาพ แสดงตัวอย่างการไม่เลือก Package Group ใดๆ เลยในหน้า Package Group selection
Fedora 9 - Minimal Package Group selection

ถ้าเราไม่เลือกลง Package Group อะไรเลย จะมีการติดตั้งเฉพาะโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นต่อระบบประมาณ 400 Packages เท่านั้น
Fedora 9 - Minimal Package Installation

 

ตรวจสอบ Fedora 9 หลังการติดตั้ง
เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วบู๊ตเครื่องขึ้นมา ทดลองตรวจสอบขนาดพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ไปโดยใช้คำสั่ง df ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะใช้ไปประมาณ 1.1GigaByte เท่านั้น

[root@fc9-min ~]# df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
           8.7G 1.1G 7.2G 13% /
/dev/sda1       190M  13M 168M  7% /boot
tmpfs         252M   0 252M  0% /dev/shm

การติดตั้งแบบนี้ เรายังสามารถ Secure Shell เข้าไปได้อย่างไม่มีปัญหาอะไร

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.