ยกเลิกการรัน service ที่ไม่ใช้ใน Fedora 9

จากบทความ [ติดตั้ง Fedora 9 แบบประหยัดพื้นที่สุด] ถึงแม้ว่าตอนติดตั้ง Fedora 9 เราจะไม่เลือก Package Group ใดๆ ตอนติดตั้ง แต่ก็ยังมีโปรแกรม (หรือ service) รันขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยอีกพอสมควร

ในบทความนี้จะแนะนำการปิด service ที่ไม่จำเป็น หรือยกเลิกการรันซะ เพื่อประหยัดทั้ง CPU และ Memory แล้วยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องเราอีกระดับหนึ่งด้วย

ตรวจสอบ service ที่รันตอนบู๊ตเครื่อง
ใช้คำสั่ง ntsysv เพื่อตรวจสอบว่าตอนเริ่มต้นบู๊ตเครื่องจะมี service ไหน รันขึ้นมาบ้าง
Fedora 9 - Use ntsysv to Check Start-up Services

จากรูป เครื่องหมายดอกจัน [*] คือ service ที่จะรันตอนบู๊ตเครื่อง ถ้าเราต้องการจะยกเลิกให้เอาเครื่องหมายดอกจัน ออกหน้า service ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK หลังจากนั้นให้บู๊ตเครื่องอีกรอบ คุณสามารถดู [รายละเอียดของแต่ละ service ใน Fedora 9]

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.