การเปลี่ยน IP Address ของ Samba PDC

บทความนี้จะอธิบายการแก้ไขปัญหาหลังจากเปลี่ยน IP Address ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่รัน Samba ทำหน้าที่เป็น Domain Controller หรือ PDC บนลีนุกซ์

ตัวอย่างในบทความนี้จะเป็นการแก้ไขหลังจากเปลี่ยน IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์จาก 10.1.0.1 ไปเป็น IP ใหม่คือ 192.168.1.1 ของโดเมน SMBLDAP

Continue reading “การเปลี่ยน IP Address ของ Samba PDC”