ติดตั้ง Laravel 5.3 บน CentOS 7

Laravel น่าจะเป็น PHP Framework ที่มาแรงที่สุดในปัจจุบันนี้ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ มีระบบความปลอดภัย การเชื่อมต่อฐานข้อมูลทำได้ง่าย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญมีเว็บไซต์ที่สอนการใช้งานอย่าง Laracasts

ลองมาดูวิธีการติดตั้ง Laravel 5.3 บน CentOS 7 โดยจะทดสอบบนเครื่อง ติดตั้ง PHP 7 บน CentOS 7 และ  ติดตั้ง Composer เพื่อบริหารจัดการไลบรารี PHP

ในบทความนี้จะแสดงวิธีการใช้ composer เพื่อติดตั้ง Laravel 5.3 ทีละขั้นตอน โดยแสดงข้อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเวลาติดตั้ง  และจะค่อยๆ แก้ไขปัญหาไป เช่นใช้ yum ติดตั้งโมดูล PHP เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการแก้ไปปัญหาเบื้องต้น เผื่อนำไปใช้ในการติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ ได้

Continue reading “ติดตั้ง Laravel 5.3 บน CentOS 7”

ติดตั้ง Composer เพื่อบริหารจัดการไลบรารี PHP (ปรับปรุงใหม่)

เพื่อให้บริหารจัดการไลบราลีของ PHP ได้ง่ายมากขึ้น ทั้งการดาวน์โหลดไฟล์ไลบรารีของคนอื่นมาใช้ หรือจะพัฒนาโปรแกรมเอง เพื่อให้คนอื่นนำไปใช้ต่อไป แนะนำให้ใช้ composer ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม PHP

เมื่อไม่นานมานี้ Composer มีการปรับวิธีการใหม่ โดยแทนที่จะรันคำสั่งเดียวติดตั้ง composer เลย จะเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา ก่อนการติดตั้งจริง

Continue reading “ติดตั้ง Composer เพื่อบริหารจัดการไลบรารี PHP (ปรับปรุงใหม่)”

ติดตั้ง PHP 7 บน CentOS 7

ด้วยประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณสมบัติของภาษาที่เพิ่มมากขึ้น แล้วก็ออกเวอร์ชันใหม่นี้ได้มาสักระยะเวลานึงแล้ว น่าจะได้เวลาเปลี่ยนมาทดลองใช้ PHP 7 กัน

มาดูวิธีการติดตั้ง PHP 7 บน CentOS 7 ซึ่งจะใช้ yum ติดตั้งแพ็คเกจจาก repo ที่ชื่อ webtatic

Continue reading “ติดตั้ง PHP 7 บน CentOS 7”

สร้าง cloud เก็บไฟล์ส่วนตัวด้วย ownCloud

 

อยากมี Cloud ไว้เก็บไฟล์ส่วนตัว หรือไว้ใช้ภายในองค์กรไหม

ขอแนะนำ ownCloud โปรแกรม (Open Source) ที่เราสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเองได้ฟรี  ด้วยคุณสมบัติเหมือนกับการบริการรับฝากไฟล์ทั่วไป

ลองมาดูตัวอย่างการติดตั้งกัน

Continue reading “สร้าง cloud เก็บไฟล์ส่วนตัวด้วย ownCloud”

สร้าง Vagrant Box ขึ้นมาใช้งานเอง

ที่จริงแล้วมีคนสร้าง Vagrant box เป็นแบบ public ให้เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ที่ Public Vagrant Box โดยมีระบบปฏิบัติการอยู่หลายเวอร์ชัน

แต่ในบางครั้ง เราอาจจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาเอง เพื่อให้เหมาะกับองค์กร หรือการทำงานในทีมของเราเอง

ในที่นี้จะแสดงขั้นตอนการใช้ vagrant เพื่อสร้างแพ็คเกจเป็น box ขึ้นมาใช้งานเอง โดยจะใช้โปรแกรม VirtualBox เพื่อสร้างเครื่องเสมือน ติดตั้ง CentOS 7

Continue reading “สร้าง Vagrant Box ขึ้นมาใช้งานเอง”

ติดตั้ง VirtualBox Guest Additions บน CentOS 7

เพื่อให้เครื่องเสมือน (guest) ที่ถูกติดตั้งใน VirtualBox ทำงานได้ดีมากขึ้น แนะนำให้ติดตั้ง Guest Additions บนระบบปฏิบัติการที่ลงบนเครื่องเสมือนด้วย ไม่ว่าจะเป็น Linux, Windows

โปรแกรม VirtualBox ได้เตรียมชุดโปรแกรม Guest Additions ไว้เป็น CD image เพื่อให้เรียกใช้ได้ เหมือนกับการเรียกใช้แผ่น CD หรือ DVD บนเครื่องเสมือน

ในที่นี้จะแสดงวิธีการติดตั้ง Guest Additions บน CentOS 7 ที่ติดตั้งบนเครื่องเสมือน

Continue reading “ติดตั้ง VirtualBox Guest Additions บน CentOS 7”

สิ่งที่ทำหลังจากติดตั้ง CentOS 7 – เปลี่ยนชื่อเครื่อง hostname

รันคำสั่งบน CentOS 7 เพื่อเปลี่ยนชื่อเครื่อง hostname

# hostname
# hostnamectl
# nmtui
# vi /etc/hostname

ติดตั้งและทดลองใช้ Docker บน CentOS 7

ถือว่ามาแรงมากในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับ docker ที่ช่วยบริหารจัดการซอฟต์แวร์เพื่อให้รันบนลีนุกซ์ที่แตกต่างกันได้

โดยจะมีการรวบรวมซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการติดตั้ง libraries การคอนฟิก และอื่นๆ ที่จำเป็น รวมเป็น image เพื่อให้สามารถนำไปรันภายใต้ container ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของ kernel ในลีนุกซ์ ได้อย่างไม่มีปัญหา

ในที่นี้ขอแสดงการติดตั้งและทดลองใช้ docker เบื้องต้น โดยจะทดลองบน CentOS 7

Continue reading “ติดตั้งและทดลองใช้ Docker บน CentOS 7”

สิ่งที่ทำหลังจากติดตั้ง CentOS 7 – useradd, sudo, disable root login

สิ่งที่ทำหลังจากติดตั้ง CentOS 7

  • เพิ่ม user ใหม่
  • คอนฟิกให้ผู้ใช้สามารถ sudo ได้
  • ปิดการ ssh ด้วย root