CentOS 7 ปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

ทุกครั้งหลังการติดตั้งลีนุกซ์หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆ ก่อนที่จะเริ่มการคอนฟิกหรือลงโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติม แนะนำให้ปรับปรุง (update) ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไปแล้วให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย โดยรวมให้กับระบบ

Continue reading “CentOS 7 ปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด”

จัดการเซอร์วิสด้วย systemd ใน CentOS 7

สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปใน CentOS 7 หรือ Red Hat Enterprise 7 คือเปลี่ยนมาใช้ systemd ในการบริหารจัดการโปรเซสและอีกหลายสิ่งบนลีนุกซ์ แทนที่การใช้ init หรือ upstart ในเวอร์ชั่นก่อน

ผลที่เห็นอย่างชัดเจนคือทำให้เครื่องบู๊ตได้เร็วมากขึ้น เพราะ systemd จะจัดการให้แต่ละโปรเซสหรือเซอร์วิสสตาร์ตได้พร้อมๆ กัน แทนที่จะรันทีละโปรเซส

Continue reading “จัดการเซอร์วิสด้วย systemd ใน CentOS 7”

รีวิวการติดตั้ง CentOS 7

หลังจาก Red Hat Enterprise 7 ออกมาได้ไม่นาน ทีมงาน CentOS ก็ได้พัฒนา CentOS 7 ออกมาด้วยคุณสมบัติที่เหมือนกัน

ในที่นี้ขอริวิวการติดตั้ง  เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่ามีอะไรเปลียนไปบ้างในตอนติดตั้ง

Continue reading “รีวิวการติดตั้ง CentOS 7”