CentOS 7 ปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

ทุกครั้งหลังการติดตั้งลีนุกซ์หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆ ก่อนที่จะเริ่มการคอนฟิกหรือลงโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติม แนะนำให้ปรับปรุง (update) ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไปแล้วให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย โดยรวมให้กับระบบ

Continue reading “CentOS 7 ปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด”