รีวิวการติดตั้ง CentOS 7

หลังจาก Red Hat Enterprise 7 ออกมาได้ไม่นาน ทีมงาน CentOS ก็ได้พัฒนา CentOS 7 ออกมาด้วยคุณสมบัติที่เหมือนกัน

ในที่นี้ขอริวิวการติดตั้ง  เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่ามีอะไรเปลียนไปบ้างในตอนติดตั้ง

Continue reading “รีวิวการติดตั้ง CentOS 7”