คอนฟิก Window Title ของโปรแกรม PuTTY ด้วยคำสั่ง echo

เพื่อป้องกันการสับสนในการเปิดโปรแกรมหลายๆ วินโดวส์พร้อมๆ กัน ในโปรแกรม PuTTY ที่ใช้สำหรับ Telnet หรือ Secure Shell เราสามารถตั้งค่า Window Title เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างวินโดวส์แต่ละอันที่เปิดขึ้นมา  ซึ่งทำได้โดย กดที่ไอคอนเล็กๆ มุมบนซ้ายของโปรแกรม PuTTY แล้วเลือก Change Settings… จากนั้นคลิก Window-Behaviour หน้าจอจะมีให้ตั้งค่า Window title ให้กับโปรแกรมได้

เปลี่ยน Window Title ด้วยคำสั่ง echo

การเปลี่ยนแปลง Window Title นี้ นอกจากจะคอนฟิกในตัวโปรแกรม PuTTY เอง ยังสามารถทำได้จากลีนุกซ์ที่ล็อกอินอยู่ในวินโดวส์นั้นๆ โดยใช้คำสั่ง echo ตามด้วยออปชั่น ‘-e’ เพื่อระบุ backslash escapes ได้ เช่นถ้าต้องการตั้งค่า Window Title ให้เป็น “Set PuTTY Window Title” สามารถทำได้ดังนี้

[user01@server ~]$ echo -e "\033]0;Set PuTTY Window Title\007";

ตัวอย่างโปรแกรม PuTTY ที่ถูกเปลี่ยน Window Title

ข้อมูลอ้างอิง

  • ขอขอบคุณนิตยสาร Linux Journal สำหรับไอเดียของบทความนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.