คอนฟิก PPTP Server บนลีนุกซ์ รองรับ iPhone, Android

เพื่อให้สามารถใช้งานเซิร์ฟเวอร์ในบริษัทจากที่ไหนก็ได้ ผ่านทางมือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone แทนที่จะเปิดพอร์ตแล้วให้เครื่อง client เชื่อมต่อโดยตรงจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งค่อนข้างอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบ

วิธีการหนึ่งที่ทำได้คือใช้การเชื่อมต่อ VPN แบบ PPTP ซึ่งติดตั้งมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น iPhone, Android หรือแม้กระทั่ง Windows เวอร์ชั่นต่างๆ เชื่อมต่อเข้า PPTP Server จะทำให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เพราะจะมีการตรวจสอบ user, password ก่อนที่จะเชื่อมต่อได้

ในที่นี้จะแนะนำวิธีการติดตั้งและคอนฟิก PPTP Server บนลีนุกซ์ โดยทดสอบบน CentOS 6

Continue reading “คอนฟิก PPTP Server บนลีนุกซ์ รองรับ iPhone, Android”

คอนฟิก OpenVPN แบบ Static Key บน Fedora Linux

บทความนี้จะแนะนำการคอนฟิก OpenVPN ซึ่งเป็นโปรแกรม VPN อันหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายบนลินุกซ์ โดยจะคอนฟิกในรูปแบบง่ายที่สุด คือเป็นแบบ static key เพื่อศึกษาทำความเข้าใจกับ OpenVPN ก่อนที่จะปรับปรุงเป็นแบบคอนฟิกที่ใช้ Public/Private key ซึ่งจะมีคุณสมบัติมากกว่าพร้อมทั้งความปลอดภัยที่ดีกว่าด้วย

Continue reading “คอนฟิก OpenVPN แบบ Static Key บน Fedora Linux”