การเปิดเซอร์วิสตอนบู๊ตเครื่องของ CentOS 6

หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรม คอนฟิกค่าต่างๆ แล้วทดสอบการเปิด ปิดเซอร์วิสด้วยคำสั่ง service ได้ผลตามที่ต้องการแล้ว

หากต้องการให้เมื่อบู๊ตเครื่องทุกครั้ง ให้เปิด (start) เซอร์วิสนี้ขึ้นมาด้วย หรือทุกครั้งที่เรียกคำสั่งปิดเครื่อง (shutdown) ให้ปิด (stop) เซอร์วิสนี้ก่อน

Continue reading “การเปิดเซอร์วิสตอนบู๊ตเครื่องของ CentOS 6”