การแสดงผล Error ของ PHP

การตรวจสอบข้อผิดพลาด (error) เวลาพัฒนาโปรแกรม หรือเมื่อรันโปรแกรม ถือว่ามีความสำคัญอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะทำให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง

สำหรับการพัฒนา Web Application ด้วย PHP การตรวจสอบหรือแสดงผลข้อผิดพลาด สามารถทำได้ สองวิธีหลักๆ คือ

  1. แสดงข้อผิดพลาด (error) ผ่านหน้าเว็บ
  2. เก็บข้อผิดพลาดไว้ในไฟล์ (log file) เพื่อการตรวจสอบ

Continue reading “การแสดงผล Error ของ PHP”

เขียนโปรแกรมเรียง ip address

ช่วงนี้รับงานเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูลอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค เพื่อตรวจสอบสถานะการใช้งาน และเก็บสถิติไว้ ข้อมูลอย่างหนึ่งที่เก็บคือ IP Address ของเครื่อง

ปัญหาที่เจอคือเวลาสร้างรายชื่ออุปกรณ์ แล้วต้องการเรียง IP Address จากมากไปน้อย ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาจะไม่ถูกต้องตามที่ต้องการ

Continue reading “เขียนโปรแกรมเรียง ip address”

โหลดข้อมูลเข้า MySQL ด้วย LOAD DATA INFILE

บ่อยครั้งที่เราได้ข้อมูลเป็นไฟล์ธรรมดาแบบ text แล้วเราต้องการนำข้อมูลนี้ใส่เข้าไปในฐานข้อมูลเช่น MySQL มีหลายวิธีในการเขียนโปรแกรม เพื่อจะโหลดข้อมูลเข้า MySQL ได้

ในบทความนี้ขอแนะนำวิธีการใช้คำสั่ง LOAD DATA INFILE ซึ่งเป็นคำสั่งใน MySQL เพื่อทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ และมีประสิทธิภาพ ความเร็วในการโหลดข้อมูลลงฐานข้อมูลสูงมาก

ในที่นี้จะเปรียบเทียบความเร็วการเขียนโปรแกรมแบบเปิดไฟล์แล้ววนลูปทีละบรรทัดเพื่อโหลดข้อมูล กับการใช้คำสั่ง LOAD DATA INFILE ทีเดียวเลย

Continue reading “โหลดข้อมูลเข้า MySQL ด้วย LOAD DATA INFILE”

ติดตั้ง Cacti บน Fedora 11 ตอนที่ 3

ขั้นตอนนี้จะเป็นการคอนฟิก Cacti ผ่านหน้าเว็บ ซึ่งเป็นค่าคอนฟิกต่างๆ ที่ใช้รัน

Continue reading “ติดตั้ง Cacti บน Fedora 11 ตอนที่ 3”

ติดตั้ง Cacti บน Fedora 11 ตอนที่ 2

หลังจากติดตั้งไฟล์โปรแกรม cacti เรียบร้อยแล้ว ต้องแก้ไขคอนฟิกไฟล์รวมทั้งสร้าง database เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของ cacti เองด้วย

Continue reading “ติดตั้ง Cacti บน Fedora 11 ตอนที่ 2”

ติดตั้ง Cacti บน Fedora 11 ตอนที่ 1

Cacti จัดเป็นโปรแกรมทางด้าน Network Management อย่างหนึ่ง คุณสมบัติหลักๆ คือสามารถไปดึงค่าต่างๆ จากอุปกรณ์ network ไม่ว่าจะเป็น Server, Router, Switch ผ่านทาง Poller  นำข้อมูลมาเก็บไว้ใน Data Storage  แล้วสามารถนำค่ามา plot เป็นกราฟ โดยใช้ RRDTool (ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างกราฟเดียวกันกับ MRTG)

ในตอนที่ 1 จะอธิบายวิธีการติดตั้งไฟล์ที่จำเป็นและ Cacti บน Fedora 11 (x86_64) โดยทดสอบบนเครื่องที่ ติดตั้ง Fedora 11 แบบประหยัดพื้นที่สุด

Continue reading “ติดตั้ง Cacti บน Fedora 11 ตอนที่ 1”

ติดตั้ง PHP Module: snmp

SNMP เป็นโปรโตคอลมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์ทางด้านเครือข่าย คือสามารถที่จะดึงค่าที่ต้องการ หรือคอนฟิกค่าของอุปกรณ์ได้

การที่จะสามารถเขียน PHP ให้เรียกใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ snmp ได้ ต้องติดตั้งโมดูล php-snmp

Continue reading “ติดตั้ง PHP Module: snmp”

ติดตั้ง PHP Module เพิ่มบน Fedora 11

จากบทความ ติดตั้ง Apache, PHP บน Fedora 11 เราได้ติดตั้ง เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache และ PHP เพื่อให้สามารถเขียนเว็บเพจโดยใช้ภาษา PHP ได้ แต่ถ้าทำเพียงเท่านี้ จะะสามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นแค่พื้นฐานเท่านั้น  ถ้าต้องการใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆ ด้วย เช่นเชื่อมต่อเข้ากับ MySQL เราจำเป็นต้องติดตั้ง PHP Module เพิ่มเติม

ในบทความนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบและติดตั้งโมดูลเพิ่มเติม  ตัวอย่างจะเป็นการติดตั้งโมดูล MySQL เพื่อให้สามารถเขียน PHP เชื่อมเข้ากับฐานข้อมูลได้

Continue reading “ติดตั้ง PHP Module เพิ่มบน Fedora 11”

ติดตั้ง Apache, PHP บน Fedora 11

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งและคอนฟิก Apache บน Fedora 11 (x86_64) โดยทดสอบบนเครื่องที่ ติดตั้ง Fedora 11 แบบประหยัดพื้นที่สุด

Continue reading “ติดตั้ง Apache, PHP บน Fedora 11”