เขียนโปรแกรมเรียง ip address

ช่วงนี้รับงานเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูลอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค เพื่อตรวจสอบสถานะการใช้งาน และเก็บสถิติไว้ ข้อมูลอย่างหนึ่งที่เก็บคือ IP Address ของเครื่อง

ปัญหาที่เจอคือเวลาสร้างรายชื่ออุปกรณ์ แล้วต้องการเรียง IP Address จากมากไปน้อย ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาจะไม่ถูกต้องตามที่ต้องการ

Continue reading “เขียนโปรแกรมเรียง ip address”