โหลดข้อมูลเข้า MySQL ด้วย LOAD DATA INFILE

บ่อยครั้งที่เราได้ข้อมูลเป็นไฟล์ธรรมดาแบบ text แล้วเราต้องการนำข้อมูลนี้ใส่เข้าไปในฐานข้อมูลเช่น MySQL มีหลายวิธีในการเขียนโปรแกรม เพื่อจะโหลดข้อมูลเข้า MySQL ได้

ในบทความนี้ขอแนะนำวิธีการใช้คำสั่ง LOAD DATA INFILE ซึ่งเป็นคำสั่งใน MySQL เพื่อทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ และมีประสิทธิภาพ ความเร็วในการโหลดข้อมูลลงฐานข้อมูลสูงมาก

ในที่นี้จะเปรียบเทียบความเร็วการเขียนโปรแกรมแบบเปิดไฟล์แล้ววนลูปทีละบรรทัดเพื่อโหลดข้อมูล กับการใช้คำสั่ง LOAD DATA INFILE ทีเดียวเลย

Continue reading “โหลดข้อมูลเข้า MySQL ด้วย LOAD DATA INFILE”