ติดตั้ง Cacti บน Fedora 11 ตอนที่ 1

Cacti จัดเป็นโปรแกรมทางด้าน Network Management อย่างหนึ่ง คุณสมบัติหลักๆ คือสามารถไปดึงค่าต่างๆ จากอุปกรณ์ network ไม่ว่าจะเป็น Server, Router, Switch ผ่านทาง Poller  นำข้อมูลมาเก็บไว้ใน Data Storage  แล้วสามารถนำค่ามา plot เป็นกราฟ โดยใช้ RRDTool (ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างกราฟเดียวกันกับ MRTG)

ในตอนที่ 1 จะอธิบายวิธีการติดตั้งไฟล์ที่จำเป็นและ Cacti บน Fedora 11 (x86_64) โดยทดสอบบนเครื่องที่ ติดตั้ง Fedora 11 แบบประหยัดพื้นที่สุด

ก่อนการติดตั้ง Cacti ได้นั้น ในเครื่องต้องมี Apache, PHP, MySQL, net-snmp ติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว ถ้าขาดโปรแกรมใดไป คำสั่ง rpm จะไม่ยอมให้ติดตั้ง

ตัวอย่าง error เมื่อขาดโปรแกรมที่จำเป็นต่อ cacti

[root@fc11-64min ~]# rpm -i cacti-0.8.7d-3.fc11.noarch.rpm
error: Failed dependencies:
        /usr/bin/php is needed by cacti-0.8.7d-3.fc11.noarch
        httpd is needed by cacti-0.8.7d-3.fc11.noarch
        mysql is needed by cacti-0.8.7d-3.fc11.noarch
        net-snmp is needed by cacti-0.8.7d-3.fc11.noarch
        php is needed by cacti-0.8.7d-3.fc11.noarch
        php-mysql is needed by cacti-0.8.7d-3.fc11.noarch
        php-snmp is needed by cacti-0.8.7d-3.fc11.noarch

บทความต่อไปนี้ แสดงขั้นตอนและวิธีติดตั้งไฟล์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการรัน cacti

 

ติดตั้ง cacti

ดาวน์โหลดไฟล์ rpm ของ cacti ได้จาก Fedora 11 everything แล้วใช้คำสั่ง rpm ติดตั้ง

[root@fc11-64min ~]# rpm -i cacti-0.8.7d-3.fc11.noarch.rpm

ถึงตอนนี้ยังไม่สามารถเรียกใช้ cacti ได้ ต้องแก้ไขคอนฟิกเพื่อเชื่อมโยงเข้าฐานข้อมูลก่อน ในบทความต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.