ติดตั้ง Apache, PHP บน Fedora 11

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งและคอนฟิก Apache บน Fedora 11 (x86_64) โดยทดสอบบนเครื่องที่ ติดตั้ง Fedora 11 แบบประหยัดพื้นที่สุด

Continue reading “ติดตั้ง Apache, PHP บน Fedora 11”