การแสดงผล Error ของ PHP

การตรวจสอบข้อผิดพลาด (error) เวลาพัฒนาโปรแกรม หรือเมื่อรันโปรแกรม ถือว่ามีความสำคัญอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะทำให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง

สำหรับการพัฒนา Web Application ด้วย PHP การตรวจสอบหรือแสดงผลข้อผิดพลาด สามารถทำได้ สองวิธีหลักๆ คือ

  1. แสดงข้อผิดพลาด (error) ผ่านหน้าเว็บ
  2. เก็บข้อผิดพลาดไว้ในไฟล์ (log file) เพื่อการตรวจสอบ

Continue reading “การแสดงผล Error ของ PHP”