ติดตั้ง CentOS 6.2 : เริ่มต้นการติดตั้ง

ใส่แผ่นดีวีดี CentOS 6.2 บู๊ตเครื่องที่จะติดตั้ง

หน้าจอแสดงเมนูให้เลือกตอนบู๊ต

สำหรับการติดตั้งใหม่เลือกเมนูแรก “Install or upgrade an existing system” กด [Enter]

 

หน้าจอแสดงข้อความการบู๊ตเพื่อติดตั้ง

 

บู๊ตเสร็จเรียบร้อย หน้าจอแสดง “Disc Found” เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบแผ่นดีวีดีที่จะใช้ติดตั้งได้ว่า ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

หมายเหตุ เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ ISO แล้วเขียนลงแผ่น  ครั้งแรกที่ใช้แผ่นนี้ติดตั้ง แนะนำให้ตรวจสอบแผ่นว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะผู้เขียนเคยมีประสบการณ์โหลดมาแล้วเหมือนครบ นำมาบู๊ตติดตั้งได้ แต่พอติดตั้งไปซักพัก ไม่สามารถติดตั้งบางโปรแกรมได้

หลังจากตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ครั้งต่อไปก็สามารถกด [Skip] ได้

 

หน้าจอกราฟฟิก แสดงโลโก้ของ CentOS 6

 

ด้านล่างตลอดการติดตั้ง จะมีปุ่ม [Back] และ [Next] ให้กดเพื่อกลับไปขั้นตอนที่ผ่านมา [Back] หรือไปขั้นต่อไป [Next] ได้

 

หน้าจอให้เลือกภาษาที่ใช้ตลอดการติดตั้ง ไม่มีให้เลือกภาษาไทย เลือกเป็น “English (English)”

 

หน้าจอให้เลือกชนิดคีย์บอร์ด เลือก “U.S.English”

Leave a Reply

Your email address will not be published.