ติดตั้ง CentOS 6.2 : เริ่มต้นการติดตั้ง

ใส่แผ่นดีวีดี CentOS 6.2 บู๊ตเครื่องที่จะติดตั้ง

หน้าจอแสดงเมนูให้เลือกตอนบู๊ต

Continue reading “ติดตั้ง CentOS 6.2 : เริ่มต้นการติดตั้ง”