เข้ารหัสการส่งอีเมล์ด้วยการคอนฟิก TLS ใน postfix บน CentOS 6

หลังจากที่ คอนฟิก postfix เบื้องต้น บน CentOS 6

ในตอนนี้เราจะเพิ่มความปลอดภัยในการส่งเมล์ (SMTP) เข้าเมล์เซิร์ฟเวอร์ที่รัน postfix ด้วยการให้ผู้ส่งเข้ารหัสการส่งเมล์ด้วยการคอนฟิก TLS

Continue reading “เข้ารหัสการส่งอีเมล์ด้วยการคอนฟิก TLS ใน postfix บน CentOS 6”

ติดตั้ง CentOS 6.2 : ใส่ชื่อ hostname และคอนฟิกเน็ตเวิร์ค

หน้าจอใส่ชื่อ Hostname ของเครื่อง

Continue reading “ติดตั้ง CentOS 6.2 : ใส่ชื่อ hostname และคอนฟิกเน็ตเวิร์ค”