เปลี่ยน License ของ Maya บน Windows จาก Stand-alone เป็น Network License

หลังจากที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Autodesk Network License เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องเปลี่ยนคอนฟิกในเครื่องไคลเอ้นต์ที่ติดตั้งโปรแกรม Maya ไว้ ให้มาโหลด license จากเซิร์ฟเวอร์แทน

มาดูวิธีการเปลี่ยนคอนฟิก Maya 2014 บน Windows 7 จากการใช้ Stand-alone License ให้มาเป็น Network License แทน โดยการระบุชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Network  License ไว้

Continue reading “เปลี่ยน License ของ Maya บน Windows จาก Stand-alone เป็น Network License”

ติดตั้ง CentOS 6.2 : ใส่ชื่อ hostname และคอนฟิกเน็ตเวิร์ค

หน้าจอใส่ชื่อ Hostname ของเครื่อง

Continue reading “ติดตั้ง CentOS 6.2 : ใส่ชื่อ hostname และคอนฟิกเน็ตเวิร์ค”