เปลี่ยน License ของ Maya บน Windows จาก Stand-alone เป็น Network License

หลังจากที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Autodesk Network License เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องเปลี่ยนคอนฟิกในเครื่องไคลเอ้นต์ที่ติดตั้งโปรแกรม Maya ไว้ ให้มาโหลด license จากเซิร์ฟเวอร์แทน

มาดูวิธีการเปลี่ยนคอนฟิก Maya 2014 บน Windows 7 จากการใช้ Stand-alone License ให้มาเป็น Network License แทน โดยการระบุชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง Network  License ไว้


แก้ไขไฟล์ License.env โดยเปลี่ยน MAYA_LICENSE_METHOD จาก standalone เป็น network

ชื่อไฟล์แบบเต็มคือ C:\Program Files\Autodesk\maya2014\bin\License.env

MAYA_LICENSE=unlimited
MAYA_LICENSE_METHOD=network

ระบุชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่จะโหลด network license สมมติว่าชื่อ cent6.example.com

ไปที่ Control Panel -> System and Security -> System -> Advanced system settings -> Advanced

01-System-Properties

กดปุ่ม Environment Variables

02-Environment-Variables

ภายใต้ System variables กดปุ่ม New เพิ่มค่าคอนฟิก

Variable name: ADSKFLEX_LICENSE_FILE
Variable value: @cent6.example.com

03-New-System-Variable

กด OK แล้วลองเปิดโปรแกรม Maya ดู หากยังไม่ได้ลองตรวจสอบว่าเครื่องไคลเอ้นต์สามารถเชื่อมต่อชื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุไว้ได้หรือไม่ อาจทดสอบด้วยคำสั่ง  ping

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.