ติดตั้ง CentOS 6.2 : หน่วยความจำขั้นต่ำที่ต้องใช้

จาก Release Notes ของ CentOS 6.2 ในส่วนของ Known Issues หน่วยความจำขั้นต่ำ (minimum memory requirement) ของเครื่องที่จะติดตั้ง CentOS 6.2 ได้นั้น ต้องมีขนาด 392 MB
Continue reading “ติดตั้ง CentOS 6.2 : หน่วยความจำขั้นต่ำที่ต้องใช้”