ติดตั้ง CentOS 6.2 : เลือกชุดซอฟต์แวร์ที่จะลง

หน้าจอให้เลือกชุดโปรแกรม (set of software, packages) ที่จะติดตั้ง

การลงลีนุกซ์แต่ก่อน เราต้องเลือกลงเองว่าจะลงโปรแกรมอะไรบ้าง คำแนะนำที่ได้ยินตอนหัดใช้ใหม่ๆ คือ ลงทุกโปรแกรมเลย ต้องการใช้อะไรมีหมด

แต่สมัยนี้ โปรแกรมที่ให้มาในแผ่นติดตั้งค่อนข้างเยอะ และเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย โปรแกรมบางตัวลงแล้วอาจมีปัญหา (Bugs)  เป็นอันตรายต่อเซิร์ฟเวอร์โดยรวม จึงแนะนำให้เลือกลงเฉพาะจำเป็นเท่านั้น แล้วค่อยมาลงเพิ่มทีหลัง

Continue reading “ติดตั้ง CentOS 6.2 : เลือกชุดซอฟต์แวร์ที่จะลง”