ติดตั้งและคอนฟิก MySQL ODBC ตอนที่ 1

บทความนี้จะกล่าวถึงการติดตั้งโปรแกรม MySQL Connector/ODBC (หรือชื่อเดิมคือ MyODBC) บน Windows XP เพื่อให้โปรแกรมที่รันอยู่บน Windows หรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเอง สามารถที่จะดึงข้อมูลจาก MySQL Database ได้

ในตอนแรกจะเป็นการสร้างตัวอย่างฐานข้อมูลสำหรับการทดสอบ และการติดตั้งโปรแกรม ODBC

Continue reading “ติดตั้งและคอนฟิก MySQL ODBC ตอนที่ 1”

เขียนโปรแกรมเรียง ip address

ช่วงนี้รับงานเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูลอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค เพื่อตรวจสอบสถานะการใช้งาน และเก็บสถิติไว้ ข้อมูลอย่างหนึ่งที่เก็บคือ IP Address ของเครื่อง

ปัญหาที่เจอคือเวลาสร้างรายชื่ออุปกรณ์ แล้วต้องการเรียง IP Address จากมากไปน้อย ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาจะไม่ถูกต้องตามที่ต้องการ

Continue reading “เขียนโปรแกรมเรียง ip address”

โหลดข้อมูลเข้า MySQL ด้วย LOAD DATA INFILE

บ่อยครั้งที่เราได้ข้อมูลเป็นไฟล์ธรรมดาแบบ text แล้วเราต้องการนำข้อมูลนี้ใส่เข้าไปในฐานข้อมูลเช่น MySQL มีหลายวิธีในการเขียนโปรแกรม เพื่อจะโหลดข้อมูลเข้า MySQL ได้

ในบทความนี้ขอแนะนำวิธีการใช้คำสั่ง LOAD DATA INFILE ซึ่งเป็นคำสั่งใน MySQL เพื่อทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ และมีประสิทธิภาพ ความเร็วในการโหลดข้อมูลลงฐานข้อมูลสูงมาก

ในที่นี้จะเปรียบเทียบความเร็วการเขียนโปรแกรมแบบเปิดไฟล์แล้ววนลูปทีละบรรทัดเพื่อโหลดข้อมูล กับการใช้คำสั่ง LOAD DATA INFILE ทีเดียวเลย

Continue reading “โหลดข้อมูลเข้า MySQL ด้วย LOAD DATA INFILE”

ติดตั้ง Cacti บน Fedora 11 ตอนที่ 3

ขั้นตอนนี้จะเป็นการคอนฟิก Cacti ผ่านหน้าเว็บ ซึ่งเป็นค่าคอนฟิกต่างๆ ที่ใช้รัน

Continue reading “ติดตั้ง Cacti บน Fedora 11 ตอนที่ 3”

ติดตั้ง Cacti บน Fedora 11 ตอนที่ 2

หลังจากติดตั้งไฟล์โปรแกรม cacti เรียบร้อยแล้ว ต้องแก้ไขคอนฟิกไฟล์รวมทั้งสร้าง database เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของ cacti เองด้วย

Continue reading “ติดตั้ง Cacti บน Fedora 11 ตอนที่ 2”

ติดตั้ง PHP Module เพิ่มบน Fedora 11

จากบทความ ติดตั้ง Apache, PHP บน Fedora 11 เราได้ติดตั้ง เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache และ PHP เพื่อให้สามารถเขียนเว็บเพจโดยใช้ภาษา PHP ได้ แต่ถ้าทำเพียงเท่านี้ จะะสามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นแค่พื้นฐานเท่านั้น  ถ้าต้องการใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆ ด้วย เช่นเชื่อมต่อเข้ากับ MySQL เราจำเป็นต้องติดตั้ง PHP Module เพิ่มเติม

ในบทความนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบและติดตั้งโมดูลเพิ่มเติม  ตัวอย่างจะเป็นการติดตั้งโมดูล MySQL เพื่อให้สามารถเขียน PHP เชื่อมเข้ากับฐานข้อมูลได้

Continue reading “ติดตั้ง PHP Module เพิ่มบน Fedora 11”

รัน mysql_secure_installation ขึ้น Read-only file system

หลังจากติดตั้ง MySQL แล้ว แนะนำให้รัน mysql_secure_installation เพื่อเปลี่ยนคอนฟิกเริ่มต้นเช่น password ในการเรียกใช้ database

แต่ถ้ารันคำสั่งนี้ในขณะที่อยู่ในไดเร็คทอรีที่ไม่สามารถเขียนไฟล์ได้ (read-only) เช่นอยู่ในไดเร็คทอรีที่ mount CD หรือ DVD  จะขึ้น error ตามด้านล่าง

[root@fc11-64min Packages]# pwd
/media/Packages
[root@fc11-64min Packages]# mysql_secure_installation
touch: cannot touch `.my.cnf.2100': Read-only file system
touch: cannot touch `.mysql.2100': Read-only file system
chmod: cannot access `.my.cnf.2100': No such file or directory
chmod: cannot access `.mysql.2100': No such file or directory
 Continue reading "รัน mysql_secure_installation ขึ้น Read-only file system"

ติดตั้ง MySQL บน Fedora 11

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งและคอนฟิก MySQL บน Fedora 11 (x86_64) โดยทดสอบบนเครื่องที่ ติดตั้ง Fedora 11 แบบประหยัดพื้นที่สุด

หมายเหตุ Fedora 11 ปรับปรุงเวอร์ชั่นมาใช้ MySQL เวอร์ชั่น 5.1 แล้ว

Continue reading “ติดตั้ง MySQL บน Fedora 11”

คอมไพล์ sysbench บน Fedora 10

SysBench เป็นโปรแกรมที่ใช้วัดประสิทธิภาพ (benchmark) ของเครื่องได้หลายอย่าง ทั้ง CPU, Memory, Disk และ Database ทั้งนี้ยังสามารถระบุออปชั่นสำหรับการทดสอบได้เช่น จำนวน thread ที่รัน ขนาดที่จะทดสอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการรัน

เราสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ปรับแต่งเครื่อง หรือแก้ไขคอนฟิกให้ระบบทำงานได้ดีขึ้น

เนื่องจากในแผ่นติดั้ง หรือ จาก Fedora 10 Everything ไม่มีโปรแกรม sysbench ในรูปแบบ rpm ทำให้การที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้ ในบทความนี้ขอนำเสนอขั้นตอนและวิธีการคอมไพล์โปรแกรม sysbench และติดตั้งเอง

Continue reading “คอมไพล์ sysbench บน Fedora 10”

เพิ่มความเร็วการ SELECT ด้วย MySQL Query Cache

เคยแนะนำวิธีการ สร้าง index ในฐานข้อมูล MySQL เพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นหาฟิลด์ที่ต้องการได้เร็วขึ้น แต่ต้องมีการแก้ไขโครงสร้างของ table ในฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่ง ALTER TABLE เลือกฟิลด์ที่ต้องการทำเป็นคีย์ (ADD KEY)

บทความนี้ขอแนะนำอีกวีธีแต่จะมีผลทั้งเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (Database Server) เลย ด้วยการเปิดคุณสมบัติ Query Cache ของ MySQL ให้มีการเก็บ SELECT statement และผลลัพธ์ที่ได้ไว้ใน cache ซึ่งถ้าเรารันคำสั่ง SELECT ครั้งต่อไปที่มี statement เหมือนกัน MySQL จะดึงผลลัพธ์การ query มาจาก cache โดยตรง ไม่ต้องไป query จาก table มาใหม่ ทำให้ผลการค้นหาเร็วขึ้นมาก

Continue reading “เพิ่มความเร็วการ SELECT ด้วย MySQL Query Cache”