PowerDNS เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่สามารถบริหารจัดการผ่านเว็บ PHP, MySQL

เพื่อขีวิตที่ง่ายขึ้นในการดูแล DNS Server วันนี้ขอแนะนำ PowerDNS ที่สามารถทำหน้าที่รันเป็น DNS เซิร์ฟเวอร์ได้ อีกหนึ่งทางเลือกนอกจาก BIND

แทนที่จะเก็บข้อมูลโดเมน (domain) โซน (zone) เป็นเท็กซ์ไฟล์แบบใน BIND  เราสามารถคอนฟิก PowerDNS เลือกเก็บข้อมูลโดเมนไว้ในฐานข้อมูลได้ โดยรองรับทั้ง MySQL,  PostgreSQL, SQLite หรือแม้กระทั่ง LDAP

แล้วเราสามารถใช้โปรแกรม PowerAdmin บริหารจัดการข้อมูลของ PowerDNS ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล ผ่านหน้าเว็บได้โดยง่าย

ในที่นี้จะแสดงตัวอย่างการติดตั้ง PowerDNS หรือชื่อแพ็คเกจ rpm ว่า pdns บน CentOS 6 โดยจะติดตั้ง pdns จาก EPEL repo แล้วติดตั้งโปรแกรม PowerAdmin โดยดาวน์โหลดไฟล์ zip จากเว็บของ PowerAdmin

Continue reading “PowerDNS เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่สามารถบริหารจัดการผ่านเว็บ PHP, MySQL”

เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูลใน MySQL ด้วย FULLTEXT SEARCH

หากต้องการค้นหาข้อมูลใน MySQL เราสามารถใช้ WHERE ระบุชื่อคอลัมน์ ตามด้วย LIKE หรือ RLIKE เพื่อค้นหาคำหรือรูปแบบคำที่เราต้องการค้นหา ถ้าฐานข้อมูลหรือตารางของเรามีขนาดไม่ใหญ่มากนัก วิธีนี้ก็สามารถใช้งานได้ แต่ถ้าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ LIKE หรือ RLIKE อาจทำงานช้า

ขอแนะนำการทำ FULLTEXT SEARCH ใน MySQL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา โดย MySQL จะมีการทำ index คำของคอลัมน์ที่ต้องการค้น คำนวณคะแนน แสดงผลลัพธ์ที่ได้สามารถเรียงตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้

Continue reading “เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูลใน MySQL ด้วย FULLTEXT SEARCH”

ติดตั้ง WordPress บน CentOS 6

WordPress โปรแกรมทำเว็บไซต์ blog ที่สามารถนำมาใช้งานได้ฟรี เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อดีหลายอย่างเช่นการติดตั้งและคอนฟิกง่าย มีโปรแกรมเสริม (plugin) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และที่สำคัญหน้าเว็บที่แสดงบนเว็บไซต์จะถูกจัดเรียบเรียงเพื่อให้ search engine เช่น Google สามารถเข้ามาทำ index แล้วค้นหาเนื้อหา (keyword) ในเว็บเราได้สะดวก ซึ่งจะมีผลต่อลำดับในผลลัพธ์การค้นหา

WordPress พัฒนาด้วยภาษา PHP และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล ติดตั้งได้ทั้งบน Linux, Unix, MAC OS และ Windows

ในที่นี้จะแสดงวิธีการติดตั้ง WordPress บน CentOS 6 ตั้งแต่การดาวน์โหลดไฟล์ การสร้างฐานข้อมูล คอนฟิกผ่านหน้าเว็บ จนสามารถล็อกอินเข้าสู่หน้า admin ของ WordPress ได้

Continue reading “ติดตั้ง WordPress บน CentOS 6”

ติดตั้งโมดูล PHP เพิ่มเติม บน CentOS 6

จากการ ติดตั้งโปรแกรมภาษาเว็บ PHP บน Apache

เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache และ PHP เครื่องนี้ สามารถเขียนเว็บเพจโดยใช้ภาษา PHP ได้แล้ว  แต่สามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นแค่พื้นฐานเท่านั้น  ถ้าต้องการใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆ ด้วย เช่นเชื่อมต่อเข้ากับ MySQL เราจำเป็นต้องติดตั้งโมดูล PHP เพิ่มเติม

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการตรวจสอบและติดตั้งโมดูลเพิ่มเติมจากไฟล์ rpm ที่อยู่ในแผ่นดีวีดี CentOS 6.2  โดยจะเป็นการติดตั้งโมดูล MySQL เพื่อให้สามารถเขียน PHP เชื่อมเข้ากับฐานข้อมูล MySQL ได้

Continue reading “ติดตั้งโมดูล PHP เพิ่มเติม บน CentOS 6”

การสตาร์ต MySQL Database Server บน CentOS 6

หลังจากที่ ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนต่อไปเป็นการสตาร์ต MySQL Database Server เพื่อรันเซอร์วิสทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล

ใน CentOS 6 จะตั้งชื่อเซอร์วิส MySQL Database Server ว่า mysqld

Continue reading “การสตาร์ต MySQL Database Server บน CentOS 6”

เปลี่ยน MySQL Prompt

เริ่มมีหลายฐานข้อมูลมากขึ้น เวลาใช้คำสั่ง mysql เพื่อจัดการฐานข้อมูลอาจงงๆ ว่าตอนนี้แก้ไขฐานข้อมูลใดอยู่ การเปลี่ยน prompt ในคำสั่ง mysql จะช่วยคุณได้

Continue reading “เปลี่ยน MySQL Prompt”

คอนฟิก MySQL Replication

บทความนี้จะอธิบายวิธีการคอนฟิก Replication ของ MySQL เพื่อทำการ replicate ข้อมูลในฐานข้อมูล (database) จากเครื่องหลัก (Master) ไปยังเครื่องสำรอง (Slave) ได้

หลังจากที่คอนฟิก Replication ถูกต้องเรียบร้อย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลบนเครื่องหลัก (Master) ไม่ว่าจะเป็นการ INSERT, UPDATE, DELETE หรือ แก้ไข table การเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกส่งต่อ (replicate) ไปยังเครื่องสำรอง (Slave) โดยอัตโนมัติ

การคอนฟิก Replication เป็นการป้องกันการเสียหาย ถ้าเครื่องหลักมีปัญหา ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องสำรอง ก็ยังสามารถใช้งานได้

Continue reading “คอนฟิก MySQL Replication”

ทดสอบ FOREIGN KEY Constraints ใน MySQL

บทความนี้ต่อจาก การสร้าง FOREIGN KEY Constraints ใน MySQL เพื่อทดสอบการ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล โดยในเวลาเริ่มแต่ละหัวข้อจะใช้ข้อมูลนี้เป็นหลัก

 Continue reading "ทดสอบ FOREIGN KEY Constraints ใน MySQL"

การสร้าง FOREIGN KEY Constraints ใน MySQL

ส่วนใหญ่แล้วการออกแบบฐานข้อมูลจะมีการใช้บางฟิลด์ข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง table ทำให้ต้องมีการคำนึงถึงเวลา เพิ่ม แก้ไข หรือ ลบฟิลด์ที่ใช้เชื่อมนั้น ไม่เช่นนั้นข้อมูลในฐานข้อมูลอาจมีปัญหาได้

MySQL สนับสนุนคุณสมบัติการใช้ FOREIGN KEY Constraints เพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ แต่ต้องใช้ table เป็นแบบ InnoDB ในบทความนี้ขออธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมยกตัวอย่างวิธีการใช้ FOREIGN KEY Constraints เพื่อป้องกันปัญหาได้

Continue reading “การสร้าง FOREIGN KEY Constraints ใน MySQL”

ติดตั้งและคอนฟิก MySQL ODBC ตอนที่ 2

หลังจาก ติดตั้งและคอนฟิก MySQL ODBC ตอนที่ 1 ก่อนที่จะใช้ ODBC เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL ได้ ต้องมีการคอนฟิกค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ก่อน 

ในตอนที่ 2 นี้จะแสดงตัวอย่างการคอนฟิกค่า ODBC เพื่อจะเชื่อมต่อเข้ากับ Database Server และตัวอย่างการใช้โปรแกรม Excel เพื่อดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูล MySQL

Continue reading “ติดตั้งและคอนฟิก MySQL ODBC ตอนที่ 2”