คอนฟิก MySQL 5.5 Replication บน CentOS 6

บทความนี้จะอธิบายคอนฟิก MySQL Replication เพื่อ replicate ข้อมูลระหว่าง MySQL Database Server สองเครื่อง ทั้งแบบ Master-Slave และ Master-Master โดยทดสอบกับเวอร์ชั่น 5.5 ที่ติดตั้งบน CentOS 6

Continue reading “คอนฟิก MySQL 5.5 Replication บน CentOS 6”

คอนฟิก MySQL Replication

บทความนี้จะอธิบายวิธีการคอนฟิก Replication ของ MySQL เพื่อทำการ replicate ข้อมูลในฐานข้อมูล (database) จากเครื่องหลัก (Master) ไปยังเครื่องสำรอง (Slave) ได้

หลังจากที่คอนฟิก Replication ถูกต้องเรียบร้อย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลบนเครื่องหลัก (Master) ไม่ว่าจะเป็นการ INSERT, UPDATE, DELETE หรือ แก้ไข table การเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกส่งต่อ (replicate) ไปยังเครื่องสำรอง (Slave) โดยอัตโนมัติ

การคอนฟิก Replication เป็นการป้องกันการเสียหาย ถ้าเครื่องหลักมีปัญหา ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องสำรอง ก็ยังสามารถใช้งานได้

Continue reading “คอนฟิก MySQL Replication”