เปลี่ยน MySQL Prompt

เริ่มมีหลายฐานข้อมูลมากขึ้น เวลาใช้คำสั่ง mysql เพื่อจัดการฐานข้อมูลอาจงงๆ ว่าตอนนี้แก้ไขฐานข้อมูลใดอยู่ การเปลี่ยน prompt ในคำสั่ง mysql จะช่วยคุณได้

Continue reading “เปลี่ยน MySQL Prompt”