ติดตั้งและคอนฟิก MySQL ODBC ตอนที่ 1

บทความนี้จะกล่าวถึงการติดตั้งโปรแกรม MySQL Connector/ODBC (หรือชื่อเดิมคือ MyODBC) บน Windows XP เพื่อให้โปรแกรมที่รันอยู่บน Windows หรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเอง สามารถที่จะดึงข้อมูลจาก MySQL Database ได้

ในตอนแรกจะเป็นการสร้างตัวอย่างฐานข้อมูลสำหรับการทดสอบ และการติดตั้งโปรแกรม ODBC

สร้างฐานข้อมูลสำหรับทดสอบ

เพื่อการทดสอบการเชื่อมต่อ ODBC เราจะสร้าง User, Password, Database และ Table สำหรับการทดสอบ บน Database Server โดยมีรายละเอียดดังนี้

Database Name:    myodbc_test
User:                          myodbc
Password:               password
Table Name:          test01

ตัวอย่างการใช้คำสั่งเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับทดสอบ

mysql> CREATE DATABASE myodbc_test;
mysql> GRANT ALL ON myodbc_test.* TO 'myodbc' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> USE myodbc_test;
mysql> CREATE TABLE `test01` (
  `id`      INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name`    VARCHAR(255),
  `email`   VARCHAR(255),
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM;
mysql> INSERT INTO test01 (id, name, email) VALUES (NULL, 'user01', 'user01@email.com');
mysql> INSERT INTO test01 (id, name, email) VALUES (NULL, 'user02', 'user02@email.com');
mysql> INSERT INTO test01 (id, name, email) VALUES (NULL, 'user03', 'user03@email.com');
mysql> SELECT * FROM test01;
+----+--------+------------------+
| id | name   | email            |
+----+--------+------------------+
|  1 | user01 | user01@email.com |
|  2 | user02 | user02@email.com |
|  3 | user03 | user03@email.com |
+----+--------+------------------+

ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ดาวน์โหลดโปรแกรม MySQL Connector/ODBC 5.1 ได้จาก http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/5.1.html

เพื่อความง่ายแนะนำให้เลือกแบบ Windows MSI Installer (x86)

หมายเหตุ เวอร์ชั่นล่าสุดที่เขียนบทความคือ 5.1.6 ชื่อไฟล์คือ mysql-connector-odbc-5.1.6-win32.msi

 คลิ้กที่ไฟล์เพื่อรันติดตั้งโปรแกรม

A1 Welcome to Setup Wizard

 

เลือก Setup Type เป็นแบบ Custom

A2 Setup Type

 

เลือกทุก features แล้วกด [Next]

A3 Select the Program Features

 

 กดปุ่ม [Install]

A4 Ready to Install the Program

 

หน้าจอแสดงกำลังติดตั้งโปรแกรม 

 A5 Installing

 

ติดตั้งเสร็จสิ้น 

A6 Wizard Completed

 

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.